Overzicht van cookies

Hier vindt u het overzicht van alle cookies die door DSW Zorgverzekeraar worden gebruikt.

Functionele cookies (noodzakelijk)
Cookienaam Vervaltermijn Doel van de cookie
Aanbieder: Akamai Privacyverklaring
RT 7 dagen

Deze cookie wordt gebruikt om paginalaadtijden te analyseren. Omdat de data die hiermee wordt verzameld geen inbreuk doet op de privacy van de gebruiker vragen we voor het plaatsen van deze cookie geen toestemming.

Aanbieder: DSW Privacyverklaring
AB_Testing_(variabele naam) 14 dagen

Deze cookie registreert welke versie van een bepaalde pagina getoond is, op basis waarvan we een gebruikersenquete over die pagina kunnen tonen op de website. Voor deze enquete gebruiken we de Usabilla tool.

.AspNet.ApplicationCookie Sessie

Alle data over de inlogsessie op de Mijn-omgeving wordt door middel van dit cookie opgehaald.

.AspNetCore.IdSrvCookie Sessie

Technische cookie ter ondersteuning van het inlogproces.

ASP.NET_SessionId Sessie

Deze cookie groepeert bij elkaar horende acties op de website. Op de server wordt het ID gebruikt om gegevens van de sessie te identificeren.

Campagne_Open 1 dag

Deze cookie wordt gebruikt om te zorgen dat u bij DSW maximaal één campagne pop-up krijgt per dag.

cookieConsent 1 jaar

Het bewaren van de keuze van de bezoeker voor het wel of geen gebruik van cookies voor het huidige domein.

DSWCookie 6 maanden Als u inlogt op MijnDSW met gebruik van de extra inlogcode van MijnDSW, dan kunt u ervoor kiezen om het apparaat waarmee u inlogt te vertrouwen, zodat u de volgende keer op MijnDSW kunt inloggen zonder dat de extra inlogcode vereist is. Om deze keuze vast te leggen plaatsen we dit cookie.
XSRF-TOKEN Sessie Technisch cookie die t.b.v. veiligheid de herkomst van een request verifieert.
idSrvNonce Sessie

Technische cookie die beveiligt tegen het opnieuw versturen van gevoelige data naar ongeautoriseerde personen (zogenaamde "replay attacks")

IdToken Sessie

Technische cookie die uitloggen op de Mijn-omgeving ondersteunt.

Polisweb Sessie

Dit cookie wordt gebruikt om de gemaakte keuzes in MijnDSW te communiceren naar Aanmelden, zodat deze niet opnieuw gemaakt/ingevuld hoeven te worden.

ReturnUrl Sessie

Als een pagina wordt aangeroepen waarvoor eerst ingelogd dient te worden, dan zorgt deze cookie ervoor dat de url van de aangeroepen pagina onthouden wordt tijdens het inloggen.

_RequestVerificationToken Sessie

Een cookie om vervalsing tegen te gaan en ontworpen om het ongeautoriseerd plaatsen van inhoud en het doen van acties van andere websites dan DSW tegen te houden.

SESSIONID Sessie

Technische cookie die ondersteunt in de aansturing van het verkeer op ons netwerk.

PoliswebSessieStorage Sessie

Deze cookies onthouden data die in de sessie gebruikt wordt.

ZorgPolisCookie Sessie

Deze cookies onthouden data die in de sessie gebruikt wordt.

Aanbieder: channel.me Privacyverklaring
wwwchannelme_z_sid Sessie

Een cookie die de klantenservice in staat stelt om via een unieke code mee te kijken tijdens een bezoek aan de beveiligde omgeving van de website. Er kan pas worden meegekeken nadat de bezoeker een code aan ons heeft doorgegeven. Voor het plaatsen van deze cookie wordt apart toestemming gevraagd.

Aanbieder: Dynatrace Privacyverklaring
dtSa Sessie

Deze cookies hebben als doel de gebruikerservaring op de website te verbeteren door bij te houden hoe snel onze website reageert en om het gedrag van de bezoekers op de website te meten.

Aanbieder: Microsoft Insights Privacyverklaring
AI_sentBuffer Sessie

Deze cookies worden geplaatst om de status en gezondheid van de chatbot services van DSW te kunnen monitoren. Er wordt informatie opgeslagen over het gebruikte apparaattype en herkomst van het gesprek. Op dit moment doen wij niets met deze gegevens.

AI_buffer Sessie

Deze cookies worden geplaatst om de status en gezondheid van de chatbot services van DSW te kunnen monitoren. Er wordt informatie opgeslagen over het gebruikte apparaattype en herkomst van het gesprek. Op dit moment doen wij niets met deze gegevens.

Aanbieder: Google Analytics Privacyverklaring
_gat_UA[nummer] 1 minuut

Analytische cookies die geanonimiseerd websitebezoek meten op basis van een uniek ID om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

_gid 1 dag
_gat 1 dag
_ga 18 maanden

Analytische cookies die geanonimiseerd websitebezoek meten op basis van een uniek ID om inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Analytische cookies
Cookienaam Vervaltermijn Doel van de cookie
Aanbieder: Dynatrace Privacyverklaring
dtCookie Sessie

Deze cookies hebben als doel de gebruikerservaring op de website te verbeteren door bij te houden hoe snel onze website reageert en om het gedrag van de bezoekers op de website te meten.

dtPC Sessie
rxVisitor Sessie
rxvt Sessie
dtLatC Sessie

Deze cookies hebben als doel de gebruikerservaring op de website te verbeteren door bij te houden hoe snel onze website reageert en om het gedrag van de bezoekers op de website te meten.

Aanbieder: SessionCam Privacyverklaring
sc.ASP.NET_SESSIONID Sessie

Deze cookie houdt bij welke pagina's bezocht zijn.

sc.InTg Sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoekersessie bij te houden. De met SessionCam verzamelde data kan niet tot een individu herleid worden. SessionCam legt geen persoonsgegevens vast. De data die SessionCam verzamelt kan dus ook niet tot een individu herleid worden.

sc.UserID 1 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoekersessie bij te houden. De met SessionCam verzamelde data kan niet tot een individu herleid worden. SessionCam legt geen persoonsgegevens vast. De data die SessionCam verzamelt kan dus ook niet tot een individu herleid worden.

sc.Status Sessie

Deze cookie wordt geplaatst wanneer SessionCam voor het eerst wordt geladen. De cookie houdt bij of SessionCam actief moet zijn of niet. SessionCam legt geen persoonsgegevens vast. De data die SessionCam verzamelt kan dus ook niet tot een individu herleid worden.

_gat_SC_Tracking 1 minuut

Deze cookie wordt gebruikt voor het herkennen en verifiëren van de connectie tussen SessionCam en Google Analytics.

Volg cookies
Cookienaam Vervaltermijn Doel van de cookie
Aanbieder: DSW Privacyverklaring
sc_analytics_global_cookie 18 maanden

Analytische cookie van ons contentmanagementsysteem die na het accepteren van de cookies (terugkerende) bezoeken aan de website trackt gedurende de looptijd van de cookie. Gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet tot een individu herleidbaar. Als cookies niet zijn geaccepteerd, dan wordt binnen het contentmanagementsysteem geen analytische data van het websitebezoek geregistreerd. Om het goed functioneren van de website te waarborgen blijft het cookie echter wel staan.

Aanbieder: Youtube Privacyverklaring
(YouTube cookies)

Op onze website maken we gebruik van YouTube video’s. Voor het afspelen van deze YouTube video’s vragen we toestemming, omdat YouTube eigen cookies en privacy instellingen heeft. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de informatie die Youtube hiermee verzameld. Er worden geen cookies geplaatst tenzij u toestemming geeft of al eerder toestemming heeft gegeven aan YouTube voor het plaatsen van cookies. Meer informatie over de type cookies die Youtube gebruikt vindt u hier.