Regeling eigen risico

Verwacht u het eigen risico voor een kalenderjaar op te maken? En wilt u niet in één keer een groot bedrag betalen? Dan kunt u uw eigen risico in tien termijnen gespreid betalen. Als u zich wilt aanmelden voor deze regeling in 2022, doe dit dan uiterlijk vóór 1 februari 2022.

Zo werkt het:

 • U betaalt het eigen risico in tien termijnen
 • De regeling loopt van februari tot en met november
 • De termijnen worden automatisch rond de 25e van de maand afgeschreven
 • U betaalt de termijnen ook als u nog geen zorgkosten heeft gemaakt
 • Heeft u minder zorgkosten gemaakt dan betaald, dan storten wij het te veel betaalde bedrag voor 1 mei terug.

Aanmelden voor de regeling
Het eigen risico

Dit zijn de voorwaarden:

 • U heeft geen vrijwillig eigen risico
 • U meldt zich vóór 1 februari 2022 aan
 • U betaalt de termijnen per automatische incasso
 • Op 1 januari zijn alle verzekerden op uw polis die willen deelnemen 18 jaar of ouder

Wat kunt u verwachten?

 • U ontvangt gedurende het jaar geen rekeningen meer voor het eigen risico
 • U kunt uw eigenrisicostand tussentijds bekijken op MijnDSW

Als de termijnen te laat worden betaald, wordt de regeling beëindigd. Wilt u de regeling tussentijds beëindigen, dan ontvangt u binnen vijf weken een afrekening. De betaalde termijnen worden verrekend met de gemaakte eigen risico kosten. Heeft u die niet gemaakt, dan krijgt u de betaalde termijnen terug.