DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Klachten over zorgverlener of instelling

Een klacht over een zorgverlener of instelling, ook dat kan jammer genoeg voorkomen. Wij weten dat het moeilijk kan zijn, maar toch adviseren wij u uw klacht allereerst met de zorgverlener zelf te bespreken. Mogelijk kunt u samen tot een oplossing van het probleem komen.

Geschilleninstanties

Als de bemiddeling met de zorgvelener niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij een geschilleninstantie. Ook hiervoor geldt dat iedere zorgverlener verplicht is om zich te hebben aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Hierover kunt u meestal ook informatie vinden op de website van uw zorgverlener. Voor informatie, advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht voor alle beroepsgroepen kunt u zich wenden tot:

Landelijk Meldpunt Zorg

Postbus 2115
3500 GC Utrecht
Tel: (088) 120 50 20
E-mail: via een contactformulier op de website
Website: www.landelijkmeldpuntzorg.nl

Meer informatie over geschilleninstanties vindt u ook hier:

Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: (070) 310 53 10
E-mail: via een contactformulier op de website
Website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: (088) 022 91 00
E-mail: info@skge.nl
Website: www.skge.nl

Geschillencommissie Fysiotherapie

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: (033) 467 29 00
E-mail: geschillencommissie@kngf.nl
Website: www.kngf.nl

Rol DSW Zorgverzekeraar

U bent niet verplicht om een geschil met, of klacht over, uw zorgverlener aan ons te melden. Toch stellen wij het op prijs als u het ons laat weten als er sprake is van een klacht of een geschil. In de meeste gevallen heeft de zorgverlener namelijk met ons een contract afgesloten. Dat contract is bedoeld om de belangen van onze verzekerden – dus ook die van u – zo goed mogelijk te behartigen. Als wij weten dat een zorgverlener hierin tekort schiet, kunnen wij dat meenemen in onze besprekingen met de zorgverlener.

Naar boven