Wanneer ontvang ik een afrekening van de zorgkosten als ik het eigen risico gespreid vooruit betaal?

Wanneer u in 2021 heeft deelgenomen aan het gespreid betalen van het eigen risico, ontvangt u half april 2022 een eindafrekening. Hierin staan de de eventuele zorgkosten die u heeft gemaakt in 2021 en onder het eigen risico vallen. Heeft u uw verplicht eigen risico niet volledig verbruikt? Dan storten wij het te veel betaalde bedrag terug. Dit zal rond 18/19 april (rekening houdend met uitloop van enkele werkdagen) teruggestort worden. Wanneer u uw verplicht eigen risico heeft bereikt in 2021, ontvangt u geen bedrag van ons.

Let op: De teruggave is gebaseerd op de zorgkosten die tot april 2022 bij DSW Zorgverzekeraar zijn gedeclareerd. Wanneer DSW Zorgverzekeraar na de afrekening nog zorgkosten over 2021 ontvangt die onder het eigen risico vallen dan zullen wij deze kosten automatisch incasseren. De verzekeringnemer ontvangt hierover van tevoren bericht.

Is uw vraag niet beantwoord?