Wat is bloedverwantschap en wat is aanverwantschap?

Bloedverwantschap is de relatie tussen 2 personen die een gemeenschappelijke voorouder hebben. Aanverwantschap is de relatie tussen u en de bloedverwanten van uw echtgenoot of geregistreerde partner. Dit gaat om:

  • Uw (adoptie)ouder(s) of de (adoptie)ouders van uw partner
  • uw (adoptie)kind(eren) of de (adoptie)kinderen van uw partner
  • de partner van uw (adoptie)kinderen of de partner van de (adoptie)kinderen van uw partner (schoonzoon of schoondochter)
  • uw grootouder(s) of de grootouder(s) van uw partner
  • uw kleinkind(eren) of het kleinkind(eren) van uw partner
  • uw broer(s) of zus(sen) dan wel de broer(s) of zus(sen) van uw partner

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Is uw vraag niet beantwoord?