Is het nodig om een correspondentieadres door te geven?

Een correspondentieadres of een wijziging van het correspondentieadres dient schriftelijk of via MijnDSW doorgegeven te worden. Dit is dus alleen van toepassing als de post op een ander adres dan het adres dat bij de gemeente staat geregistreerd moet worden ontvangen.

Een correspondentieadres in het buitenland dient schriftelijk aan ons door te worden gegeven. U kunt de wijziging sturen naar DSW Zorgverzekeraar, Postbus 173, 3100 AD Schiedam.

Is uw vraag niet beantwoord?