Waarom kan ik als verzekeringnemer de declaratiegegevens van meerderjarige medeverzekerden op de polis niet bekijken?

In verband met privacyregels is het niet mogelijk om de volledige declaratiegegevens van andere verzekerden op de polis in te zien of die informatie op te vragen aan de telefoon.

In 2021 wordt het voor medeverzekerden op de polis wel mogelijk om in MijnDSW aan te geven dat de volledige declaratiegegevens zichtbaar mogen zijn voor de verzekeringnemer. Medeverzekerden die nu geen declaratiegegevens delen met de verzekeringnemer worden begin november 2020 ingelicht over deze wijziging. Als de medeverzekerde de declaratiegegevens niet wil delen, raden wij aan om per 1 januari 2021 een eigen polis af te sluiten.

Is uw vraag niet beantwoord?