Worden mijn (medische) gegevens gedeeld met derden?

Wij delen uw (medische) gegevens alleen met derden wanneer dit op grond van de wet is toegestaan dan wel verplicht is én wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Bijvoorbeeld als een zorgverlener wil weten waar en hoe u verzekerd bent, of u voor een specifieke behandeling verzekerd bent en om een declaratie naar ons toe te zenden voor de aan u geleverde zorg. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via het landelijke internetportaal voor veilige communicatie in de zorg (VECOZO). Dit portaal verzorgt de communicatie tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren. Deze gegevensuitwisseling verloopt via beveiligd en versleuteld berichtenverkeer.

Is uw vraag niet beantwoord?