Is er vooraf toestemming nodig voor de vergoeding van geneesmiddelen?

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming nodig. De voorschrijvend huisarts of specialist kan hiervoor een formulier invullen en indienen bij de apotheek ter beoordeling. Voor een aantal van deze middelen kan de apotheker zelfstandig beoordelen of er recht is op vergoeding van het middel in kwestie. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u door naar de pagina over de vergoedingen van geneesmiddelen. 

Is uw vraag niet beantwoord?