DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Geneesmiddelen apotheek


Bij DSW heeft u vrije keuze van apotheek. U kunt naar een apotheek bij u in de buurt voor uw geneesmiddelen. Bij de apotheek kunt u op doktersrecept de benodigde geneesmiddelen halen. De apotheker kan u meer vertellen over de werking en dosering van het voorgeschreven middel en kan u advies geven over het best passende en vergoede geneesmiddel.

Vanaf 2024 heeft DSW voor een aantal geneesmiddelen een preferentiebeleid. Binnen een groep vergelijkbare geneesmiddelen is een specifiek geneesmiddel aangewezen dat wij vergoeden, zie de lijst preferente geneesmiddelen. De andere geneesmiddelen in die groep worden niet vergoed. Als een geneesmiddel(groep) niet op de lijst staat, dan hebben wij met apothekers afgesproken dat u het meest voordelige geneesmiddel krijgt. Dit geneesmiddel heeft dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit. Hierdoor beperken we de kosten in de gezondheidszorg.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding van de farmaceutische zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

We vergoeden geneesmiddelen die staan op op de lijst preferente geneesmiddelen. Voor geneesmiddelen die niet onder preferentie vallen, vergoeden we maximaal de geldende vergoedingslimiet. De geneesmiddelen moeten wel geregistreerd zijn in het (GVS).

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Dit geldt voor zowel de kosten van de geneesmiddelen als de terhandstellingskosten (de afleveringskosten voor de apotheek). Een uitzondering hierop zijn de kosten van de preferente geneesmiddelen, die vallen niet onder uw eigen risico. De terhandstellingskosten die horen bij de preferente geneesmiddelen vallen wel onder het eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, voor sommige geneesmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage.

Bepaalde geneesmiddelen hebben een wettelijke eigen bijdrage van maximaal € 250,- per verzekerde per kalenderjaar, als een geneesmiddel boven de maximum vergoeding uitkomt volgens het GVS. De apotheek kan u een indicatie geven van de hoogte van de eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

DSW sluit met nagenoeg alle apotheken een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een apotheek gaat zonder contract, dan vergoeden wij na ontvangst van de rekening, de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde tarieven. De bijbehorende geneesmiddelen worden vergoed volgens de hierboven beschreven regels. Het kan dus zijn dat u geen volledige vergoeding van de rekening krijgt bij een niet gecontracteerde apotheek.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor anticonceptie vanaf 21 jaar en homeopathische geneesmiddelen (hiervoor gelden andere voorwaarden).

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • Medicinale cannabis wordt niet meer vergoed uit de basisverzekering op advies van het Zorginstituut Nederland.
  • Vitamine D wordt per 1 januari 2023 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering op advies van Zorginstituut Nederland.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het geneesmiddel moet geregistreerd zijn in het Geneesmiddelen­vergoedings­systeem (GVS). Dit kunt u navragen bij de apotheek of u kunt het nakijken op www.medicijnkosten.nl.

De meeste geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering volgens het GVS. Hierin wordt door de overheid bepaald welke medicijnen (en onder welke voorwaarden) vergoed worden uit de basisverzekering. De overheid bepaalt ook de vergoedingslimiet.

ADHD-medicatie

Vanaf 01-01-2022 is voor nieuwe gebruikers van ADHD-medicatie van de Regenboog Apotheek vooraf toestemming nodig. Hiermee volgt DSW het landelijk beleid. De toestemming kan worden aangevraagd door de kinderarts of psycholoog.

Taperingstrips

Als het niet lukt om met geregistreerde geneesmiddelen af te bouwen en dat in kleinere stappen gewenst is, dan kunt u daar taperingstrips voor gebruiken. Deze worden eenmalig vergoed voor een duur van 12 weken (drie taperingstrips). Wanneer u niet uitkomt met de strips voor 12 weken, kunt u een aanvraag indienen. Deze wordt door de arts opgesteld..

Soms vindt uw arts het medisch niet verantwoord om u te behandelen met een ander dan het door hem of haar voorgeschreven merkgeneesmiddel. Bijvoorbeeld als de arts constateert dat u allergisch bent voor bepaalde hulpstoffen, of als u een ander middel geprobeerd heeft en het is voor u aantoonbaar minder effectief. In dat uitzonderlijke geval zal uw arts MN (Medische Noodzaak) op het recept zetten en dit vastleggen. De apotheker heeft hierbij een signalerende rol en zal bij onduidelijkheid overleggen met de voorschrijvend arts. DSW vergoedt dan uw merkgeneesmiddel via de apotheek.

Als u om een andere reden dan medische noodzaak een ander merk wilt, in plaats van het door DSW preferent aangewezen voorkeursmiddel, dan wordt dat merk niet vergoed.

Zelf regelen

U heeft een recept nodig van uw (huis)arts of medisch specialist.

Voor sommige geneesmiddelen is vooraf toestemming nodig. De voorschrijvend huisarts of specialist kan hiervoor een formulier invullen en indienen bij de apotheek ter beoordeling.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf mogelijk de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven