Wordt een kind na de geboorte automatisch ingeschreven voor de zorgverzekering?

Voor kinderen onder de 18 jaar kan een van de ouders/verzorgers een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen premie betaald te worden. Kinderen zijn echter wel verzekeringsplichtig. De aanmelding dient binnen 4 maanden na de geboorte gedaan te worden. U kunt uw kind schriftelijk, telefonisch of via  MijnDSW aanmelden.

Is uw vraag niet beantwoord?