Kan ik mijn jaarpremie nu al betalen?

Als u de premie voor 2022 nog dit jaar wilt voldoen, vragen wij u het jaarbedrag, zoals dit vermeld staat op polisblad 2022, over te maken op rekeningnummer NL11RABO0343685310 onder vermelding van 'jaarpremie *jaartal*' en uw verzekerdennummer. Wanneer u op automatisch incasseren staat, dan graag voor 20 december overmaken zodat wij niet in het nieuwe jaar nog een keer uw premie incasseren.

Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken, zullen wij in de eerste week van 2022 de jaarpremie bij u in rekening brengen.

Is uw vraag niet beantwoord?