Kan ik mijn jaarpremie nu al betalen?

Als u de premie voor 2022 nog dit jaar wilt voldoen, vragen wij u het jaarbedrag, zoals dit vermeld staat op polisblad 2022, over te maken op rekeningnummer NL11RABO0343685310 onder vermelding van 'jaarpremie 2022' en uw verzekerdennummer.

Nog eenvoudiger: u kunt de jaarpremie ook overmaken via iDeal. Deze optie vindt u in uw digitale polisvoorstel, te vinden in uw postvak en op uw polisoverzicht in MijnDSW. Uw gegevens zijn dan al voor u ingevuld.

Wij verzoeken u om dit zo snel mogelijk te doen, zodat wij uw betaling op tijd kunnen verwerken en de (automatische) incasso van januari kunnen laten vervallen.

Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken, zullen wij in de eerste week van 2022 de jaarpremie bij u in rekening brengen.

Is uw vraag niet beantwoord?