Worden de kosten van IUI of KI vergoed?

De kosten van IUI worden vanuit de basisverzekering vergoed. Deze behandelingen hoeven niet vooraf aangevraagd te worden. De kosten van KI worden niet vergoed, alleen wanneer er een medische reden is om dit te doen kan het voor vergoeding in aanmerking komen. Dit bepaalt uw medisch specialist.

De kosten van deze behandelingen en medicijnen tellen mee voor het eigen risico van verzekerden van 18 jaar en ouder.

Let op: Vruchtbaarheid gerelateerde zorg (zoals consulten en onderzoeken) wordt niet vergoed bij vrouwen van 43 jaar en ouder.

Is uw vraag niet beantwoord?