Worden maagzuurremmers vergoed?

Maagzuurremmers worden alleen vergoed als de verzekerde er voor langer dan zes maanden gebruik van gaat maken (chronisch gebruik). Verzekerden die deze medicijnen voor het eerst krijgen voorgeschreven en deze voor lange tijd nodig hebben, moeten deze medicijnen tijdens de eerste veertien dagen zelf betalen.Daarna worden ze volledig vergoed.

Let op! Deze vergoeding komt uit de basisverzekering en tellen mee voor uw eigen risico.

Wanneer worden maagzuurremmers niet vergoed?

  • Bij gebruik korter dan zes maanden.
  • De eerste keer dat u ze bij de apotheek ophaalt, ongeacht het aantal.

Maagzuurremmers zonder recept.
Maagzuurremmers die zonder recept verkrijgbaar zijn (zelfzorggeneesmiddelen als bijvoorbeeld Rennie of Gaviscon), worden niet vergoed.

Is uw vraag niet beantwoord?