Wat kan een verzekeringnemer in MijnDSW regelen en bekijken? En een medeverzekerde?

Met behulp van onderstaand overzicht willen we u laten zien welke gegevens een verzekeringnemer en medeverzekerde kunnen bekijken en  wat ze zelf kunnen regelen in MijnDSW. Bovendien wordt duidelijk van welke personen op de polis ze deze gegevens kunnen inzien.

Wat wilt u doen? Verzekeringnemer Medeverzekerde
Eigen risico stand bekijken Ja, van iedereen  Ja, van zichzelf
Polisoverzicht bekijken Ja, van iedereen Ja, van zichzelf
Betaaloverzicht bekijken Ja Nee
Declaratieoverzicht bekijken Ja, van iedereen Ja, van zichzelf
Postvak inzien  Ja, van iedereen Ja, van zichzelf
Online declareren Ja Ja
Verzekerde toevoegen op de polis Ja Nee
Polis splitsen Ja Ja
Verzekering opzeggen Ja Nee
Telefoonnummer en e-mailadres wijzigen Ja Ja
Betaalgegevens wijzigen Ja Nee
Eigen risico gespreid betalen wijzigen Ja Nee
Betalingsregeling afsluiten Ja Nee
Kiezen voor papieren of digitale post Ja Ja 
Is uw vraag niet beantwoord?