Worden de kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland vergoed?

De kosten van medisch noodzakelijke zorg die in Nederland onder de basisverzekering vallen, krijgt u compleet vergoed vanuit de basisverzekering. Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan: zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland. De kosten van deze zorg tellen mee voor het eigen risico voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Vanuit de aanvullende verzekering komen de volgende kosten voor vergoeding in aanmerking:

  • Spoedeisende tandheelkundige hulp (zoals een extractie, wortelkanaalbehandeling, reparatie prothese en/of noodrestauratie). NB definitieve kronen en/of bruggen en geheel nieuwe protheses worden niet vergoed.
  • Medisch hulpverlening door SOS International.
  • Kosten van vervoer van het stoffelijke overschot van een verzekerde.
  • Kosten van bemiddeling bij overmaken van benodigd geld voor medische behandelingen.
  • Kosten van het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
  • Kosten van overbrengen van berichten door SOS International.

De dekking van de AV-Compact en AV-Standaard is beperkt tot de kosten die gemaakt worden tijdens vakantie binnen Europa; de overige aanvullende verzekeringen bieden dekking voor verblijf tijdens vakantie binnen en buiten Europa.

Is uw vraag niet beantwoord?