Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand van twee, vier of zes maandpremies?

Twee maanden
Als u een premieachterstand van minimaal twee maandpremies heeft, zijn wij wettelijk verplicht u hierover te informeren en doen wij u per brief een betalingsaanbod. Dit aanbod bestaat uit een betalingsregeling en uw toestemming om toekomstige premies automatisch van uw rekening af te schrijven. Wanneer u van dit aanbod gebruik wilt maken, dan moet u volgens de wet binnen vier weken na dagtekening van de brief het machtigingsformulier tot automatische incasso invullen en aan ons opsturen.

Vier maanden
Wanneer uw premieachterstand is opgelopen tot minimaal vier maandpremies sturen we u weer een brief. U heeft dan geen gebruik gemaakt van ons eerdere betalingsaanbod of zich niet gehouden aan de betalingsafspraken. Als uw premieachterstand oploopt tot minimaal zes maandpremies melden wij u aan bij het CAK. Vanaf dat moment zal het CAK de premie-inning van ons overnemen en de bestuursrechtelijke premie in rekening brengen voor de zorgpremie. 

Wanneer u dit wilt voorkomen, moet uw premieachterstand direct betalen of binnen vier weken na dagtekening van de brief een stabilisatieovereenkomst aan ons voorleggen.

Zes maanden
Is de premieachterstand opgelopen tot minimaal zes maandpremies? Dan melden we u en de eventueel door u verzekerde persoon of personen van 18 jaar en ouder, aan bij het CAK. Het CAK neemt vanaf de aanmelding de inning van de toekomstige zorgpremie over van DSW Zorgverzekeraar. Van het CAK ontvangt u hierover bericht. De zorgverzekering loopt wel gewoon door waardoor u recht houdt op verzekerde zorg. De werkgever of uitkeringsinstantie krijgt van het CAK de opdracht om deze bestuursrechtelijke premie in te houden vóórdat uw salaris, uw uitkering of de zorgtoeslag aan u wordt uitbetaald. Deze bestuursrechtelijke premie bedraagt in 2018 € 136,67 per maand (in 2017 was de bestuursrechtelijke premie € 134,38). 

Let op: ook wanneer u bent aangemeld bij het CAK brengt DSW Zorgverzekeraar u het eigen risico in rekening.

Is uw vraag niet beantwoord?