De termijnbetaling van de GBER-regeling kon eenmalig niet geïncasseerd worden van mijn rekening, blijft de regeling nog wel van kracht?

De regeling zal bij het eenmalig uitblijven van een incasso nog wel van kracht blijven. U ontvangt een acceptgirokaart van ons om de termijn alsnog te betalen. De regeling zal echter wel beëindigd worden wanneer de termijnbedragen twee keer achter elkaar niet betaald worden óf de termijnbedragen twee keer niet betaald worden in de laatste drie maanden. De verzekeringnemer is verantwoordelijk voor het succesvol verlopen van deze incasso door het verstrekken van de juiste rekeninggegevens en het zorgen voor voldoende saldo.

Is uw vraag niet beantwoord?