Welke kosten vallen niet onder het eigen risico?

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op de basisverzekering. De volgende vergoedingen tellen niet mee voor het eigen risico:

  • Bezoek aan de huisarts, met uitzondering van geneesmiddelen en laboratoriumonderzoek die zijn voorgeschreven door uw huisarts;
  • Verloskundige hulp, met uitzondering van geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege de bevalling;
  • Kraamzorg;
  • Nacontroles van donoren van een nier of lever in het kader van nier- of levertransplantaties;
  • Ketenzorg, dit is het samenhangend geheel van zorg gerelateerde werkzaamheden geleverd door verschillende zorgaanbieders, waarbij het cliëntproces centraal staat
  • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de verbruiksartikelen die bij deze hulpmiddelen geleverd worden en de gebruikskosten van het hulpmiddel (zoals stroomkosten) 
  • Wijkverpleging, dit gaat om verpleging en verzorging in de thuissituatie
  • Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
Is uw vraag niet beantwoord?