Is het mogelijk een nieuwe verzekerde toe te voegen op de polis?

Het is mogelijk om een nieuwe verzekerde op een bestaande polis toe te voegen via MijnDSW. Ook kunt u per post een aanmeldingsformulier naar ons toesturen.

Kimberly geeft een korte uitleg