DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Aad de Groot bij BNR: “Goede zorg en innovatie op de lange termijn vraagt om anders denken”

DSW-directeur Aad de Groot was woensdag 7 februari te gast bij BNR Big Five om te praten over innovatie in de zorg vanuit het perspectief van een zorgverzekeraar. Aad de Groot vertaalt innoveren, naast technische vernieuwing, vooral naar een andere manier van denken: het verbeteren van de leefomgeving van de mens, de focus leggen op gezondheid in plaats van op zorg, ons richten op een andere bekostiging en meer samenwerking dan marktwerking.

donderdag 8 februari 2024

Zorginnovatie wordt vaak geassocieerd met nieuwe gadgets en technologische vernieuwing. DSW-directeur Aad de Groot denkt bij innoveren vooral aan het verbeteren van de zorg om deze betaalbaar en beschikbaar te houden, nu en in de toekomst: “We moeten anders denken. De zorgsector verkeert in een lastige situatie: we hebben te maken met personeelstekorten, gezondheidsverschillen tussen arm en rijk. Uiteindelijk komt het erop neer dat niet iedereen meer op een gelijke manier toegang heeft tot zorg en dat de zorg niet meer voor iedereen betaalbaar is. We hebben het hier niet over een autoverzekering, maar over een zorgverzekering. Gezondheid is een recht.”

Geen ruimte voor preventie

Op dit moment geeft DSW een beperkt bedrag uit aan innovatie, zegt Aad de Groot: “Dat is weinig, maar een resultaat van de wijze waarop het stelsel is ingericht. Er is geen rekening gehouden met innovatie of preventie, het draait allemaal om productie. Bovendien is het premiegeld. Als wij ergens in investeren, dan bestaat het risico dat de innovatie niet succesvol is en dat we daarmee kosten maken waar geen baten tegenover staan. Daar draait de premiebetaler voor op. We kunnen als zorgverzekeraar bijvoorbeeld ook niet risicovol beleggen.”

Ziekenhuizen worden daarnaast ook betaald op basis van de productie die ze draaien: hoe meer behandelingen er uitgevoerd worden, hoe meer geld het ziekenhuis ontvangt. “We moeten de acute zorg eigenlijk op basis van beschikbaarheid financieren”, zegt De Groot. “De brandweer wordt ook niet betaald op basis van het aantal branden. Als we een budget bepalen voor een bepaalde patiëntengroep en tegen de zorgverlener zeggen ‘voor dit bedrag ga je behandelingen uitvoeren’ en de zorgverlener kiest voor een preventieve behandeling of voor innovatie, dan blijft er misschien geld over. Zo geef je de vrijheid aan de behandelaar.”

Een gezond, prettig, betekenisvol leven

In de regio Delfland Schieland Westland probeert DSW de sector al anders in te richten door te focussen op de zorgvraag op de lange termijn. “Het Integraal Zorgakkoord legt de nadruk op bestaande structuren, en daar ben ik geen aanhanger van”, stelt Aad de Groot. “Wij hebben ons gedachtegoed vertaald naar een Regionaal Integraal Gezondheids Akkoord: een initiatief van zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen en ouderenzorgorganisaties. De ambitie is om mensen een gezond, prettig en betekenisvol leven te geven. Daarvoor werken we ook samen met woningcorporaties, scholen en alle belangrijke instanties in de leef- en werkomgeving van mensen. En dat voor de lange termijn. Kortetermijnoplossingen zoeken is alleen maar vanuit eigen belang.”

Technische innovatie als ondersteuning

Toch ontkent De Groot het nut van technologische ontwikkeling niet: “Ik geloof zeker in de ondersteuning van nieuwe technieken, in vooral de ouderenzorg. Maar voorwaarde is wel dat er altijd menselijk contact moet zijn. Daarnaast is DSW nauw betrokken bij diverse ontwikkelingen op zorggebied. Wij stimuleren bijvoorbeeld het gebruik van VR-brillen in de GGZ en hebben samen met een ziekenhuis de operatiekamer van de toekomst ontwikkeld. Het zijn alleen wel intiatieven die buiten ons reguliere financieringsmodel omgaan. Dat gaat via een stichting die al tientallen jaren bestaat.”

De uitzending terugluisteren?

U luistert het gesprek terug via de website van BNR.

Naar boven