Ik wil naar de psycholoog, wat nu?

Een nuttig stappenplan voor wanneer u de hulp wilt inschakelen van een psycholoog.

Wanneer u de hulp wilt inschakelen van een psycholoog, is de eerste stap dit aan te geven bij de huisarts. De huisarts maakt een eerste inschatting van de aard en ernst van het probleem  waarmee u naar de praktijk komt. Sommigen huisartsen hebben een praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst. Dat kan een psycholoog zijn. Zodra u bij deze ondersteuner terecht komt voor gesprekken, kost dit u geen eigen risico.

U wordt doorverwezen

Als de huisarts vaststelt dat externe hulp nodig is, kunt u doorverwezen worden naar de Generalistische basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ. In eerste instantie bepaalt de huisarts naar welke vorm van GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) u verwezen wordt. Uiteraard zult u bij de zorgverlener zelf een intake ondergaan om te kijken welke behandeling precies bij u past.

Generalistische..?

We leggen het even aan u uit. Generalistische basis GGZ (voorheen de “eerstelijns psychologische zorg”) is gericht op diagnostiek, behandeling en voorkomen van verergering van een psychische stoornis. Hier worden de meeste mensen in behandeld. U wordt doorverwezen naar de Gespecialiseerde GGZ als het gaat om complexe zorg die niet binnen de Generalistische basis GGZ behandeld kan worden en waarvoor gespecialiseerde inzet nodig is. Het gaat hier om complexe psychische stoornissen.

Wel of geen contract?

We raden u aan te controleren of de zorgverlener een contract heeft met DSW. Wij sluiten met zoveel mogelijk zorgverleners een contract. Wanneer dit niet het geval is, zult u in de meeste gevallen een nota van de zorgaanbieder meekrijgen. Deze nota wordt vergoed tot een bepaald tarief.  Verdere informatie over deze vergoeding vindt u in het vergoedingenoverzicht. In dit overzicht vindt u ook de voorwaarden waaraan de zorgverlener zelf moet voldoen.

Verzekerde zorg

Niet alle psychologische hulp is opgenomen in de basisverzekering. Relatietherapie wordt bijvoorbeeld niet vergoed, dit noemen we dan niet-verzekerde zorg (landelijk bepaald door het Zorginstituut Nederland). Wanneer u door uw huisarts wordt doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ, dan wordt het eerste consult  vergoed vanuit de basisverzekering. U hoort vervolgens van de behandelaar wat de vervolgstappen zijn. Let op: vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor het eigen risico.

Let op: Wachttijden

Vaak moet u wachten voor u aan de beurt bent bij een ggz-aanbieder. Hoe lang precies, hangt af van de praktijk of instelling. Op de website www.kiezenindeggz.nl kunt u de wachttijden van zorginstellingen met elkaar vergelijken.

Meer weten? Bekijk hier wat DSW voor u kan betekenen.

Meer informatie?

Lees meer over Generalistische Basis GGZ in het vergoedingenoverzicht.

Lees meer