Kan ik mijn jaarpremie nu al betalen?

Als u de premie voor 2020 nog dit jaar wilt voldoen, vragen wij u het jaarbedrag, zoals dit vermeld staat op het onlangs toegestuurde polisblad 2020, over te maken op rekeningnummer NL11RABO0343685310 onder vermelding van uw verzekerdennummer. Wanneer u op automatisch incasseren staat, dan graag voor 20 december overmaken zodat wij niet in het nieuwe jaar nog een keer uw premie incasseren.

Wanneer u hier geen gebruik van wilt maken, zullen wij in de eerste week van 2020 de jaarpremie bij u in rekening brengen.

Kimberly geeft een korte uitleg