Is het mogelijk de basisverzekering of aanvullende verzekering op te zeggen?

U kunt uw zorgverzekering schriftelijk opzeggen. Het opzeggen van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering moet uiterlijk op 31 december bij ons binnen zijn. Uw opzegging zal dan per 1 januari van het volgende kalenderjaar in gaan. Wanneer de basisverzekering of de aanvullende verzekering niet wordt opgezegd, vindt stilzwijgend (automatisch) verlenging plaats voor de duur van één kalenderjaar.

Wij wijzen u erop dat een zorgverzekering afgesloten via internet kan worden teruggedraaid. Wanneer u de zorgverzekering toch niet wenst, moet u ons hiervan binnen 14 dagen nadat u zich heeft aangemeld schriftelijk op de hoogte te stellen (Postbus 173, 3100 AD Schiedam).

Is uw vraag niet beantwoord?