DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Grootste premiestijging sinds invoering Zorgverzekeringswet: DSW luidt de noodklok

De premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden bedraagt in 2024 € 149,- per maand. Dit betekent een premiestijging van € 11,50 per maand, de grootste premiestijging sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006. Tijd voor DSW om de noodklok te luiden: het moet echt anders in de zorg.

dinsdag 26 september 2023

Premiestijging door toename zorgkosten

De premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden bedraagt in 2024 € 149,- per maand. Dit betekent een premiestijging van € 11,50 per maand, de grootste premiestijging sinds de invoering van de zorgverzekering in 2006. De belangrijkste reden voor de premieverhoging is een verdere stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Deze wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de stijging van de loonkosten van zorgpersoneel en door de toenemende vraag naar zorg. 

Betaalbaarheid en toegankelijk in het geding

De zorgpremie is de afgelopen vijf jaar onafgebroken gestegen. Directeur Aad de Groot concludeert dat deze premiestijgingen op de lange termijn niet meer houdbaar zijn: “We kunnen niet anders dan de premie met dit bedrag verhogen. En dat is geen leuk nieuws om te delen met onze verzekerden. Die premiestijgingen leiden namelijk tot een nog grotere druk op de solidariteit, meer zorgmijders en tot een groeiende gezondheidskloof. We maken ons daarom ook echt zorgen over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg." Dit vraagt om fundamenteel andere keuzes in de manier waarop we ons zorgstelsel hebben vormgegeven.

Meer samenwerken

DSW richt zich niet alleen op de zorg zelf, maar ook op het verbeteren van de leefomgeving van de mens. Om die reden zet DSW in op meer regionale samenwerking met en tussen zorgverleners en op samenwerking over de domeinen heen. Door het verbeteren van de gezondheid, kansengelijkheid en bestaanszekerheid zullen minder mensen in de toekomst een beroep doen op zorg en ondersteuning en kunnen we deze beschikbaar houden voor wanneer dat wel nodig is. “Alle zorgverzekeraars zouden zich hier vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op moeten richten", vindt Aad de Groot.

Andere manier van bekostigen en contracteren

DSW stelt een andere wijze van contracteren voor: de contracten laten sluiten door twee preferente zorgverzekeraars in een regio en alle andere zorgverzekeraars deze afspraken laten volgen. Hierdoor wordt betere aansluiting gevonden bij de regionale situatie en plannen. DSW-directeur Aad de Groot vertelt daarbij dat de bekostiging van de zorg op korte termijn niet meer op productie gebaseerd moet worden, maar op het toegankelijk houden van de zorg: “Ziekenhuizen worden betaald op basis van de behandelingen die ze uitvoeren. Als een ziekenhuis niet behandelt of juist aan preventie doet, dan krijgen ze daar niet voor betaald. Die perverse prikkel zou wegvallen wanneer we de ziekenhuizen meer via meerjarige beschikbaarheid- en budgetbekostiging zouden financieren.”

DSW maakt geen extra reclame meer om overstappen te ondersteunen

De DSW-directeur vindt dat zorgverzekeraars meer aandacht moeten geven aan het verbeteren van de zorg, in plaats van aan het maken van reclame: “Wij gaan de komende overstapperiode geen extra reclame maken om meer verzekerden naar DSW te krijgen. Daarnaast werkt DSW al jaren niet samen met vergelijkingssites. Deze sites hebben het afgelopen jaar van de zorgverzekeraars een vergoeding ontvangen van ongeveer 60 miljoen euro voor overstappende verzekerden. Dit geld kan beter aan zorg besteed worden. Wij roepen alle andere zorgverzekeraars op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met concurreren op onderdelen die geen meerwaarde voor de zorg bieden. Zorgverzekeraars moeten zich richten op datgene dat echt van belang is: goede en betaalbare zorg die voor iedereen nu en in de toekomst nog beschikbaar is.”

Naar boven