Vergoeding niet-gecontracteerde zorgverleners

Bij ons kiest u zelf de zorgverlener. Om de zorg voor al onze verzekerden goed en betaalbaar te houden en daarnaast uw keuzevrijheid te garanderen, maken wij met zoveel mogelijk zorgverleners afspraken over kwaliteit en prijs. In het uitzonderlijke geval dat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, dient u meestal zelf de rekening in. Vervolgens ontvangt u van ons een redelijk tarief. Dit tarief is net iets lager dan dat wij met andere zorgverleners hebben afgesproken.

Vergoeding van zorg met wettelijk maximumtarief

Wanneer u naar een zorgverlener of zorginstelling binnen Nederland gaat waarmee wij geen tarieven hebben afgesproken, geldt er een wettelijk maximumtarief. Als er een wettelijk maximumtarief geldt vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijk maximumtarief, met uitzondering van huisartsenzorg, geboortezorg, GGZ, zorg verleend door zelfstandige kaakchirurgische behandelcentra, logopedie, medisch specialistische revalidatie, verpleging en verzorging, geriatrische revalidatiezorg, zintuiglijke gehandicaptenzorg, eerstelijnsverblijf en de Gecombineerde Leefstijlinterventie. Hiervoor geldt dat wij de zorg vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Let op: niet-gecontracteerde zorgverleners dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Meer hierover kunt u terug vinden in het vergoedingenoverzicht. Per zorgsoort geven wij u informatie over de desbetreffende voorwaarden.

Vergoeding van zorg met vrije tarieven

Wanneer u naar een zorgverlener of zorginstelling gaat waarmee wij geen tarieven hebben afgesproken en waarvoor geen wettelijk maximumtarief geldt. Hiervoor geldt dat wij de zorg vergoeden tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

Meer hierover kunt u terugvinden in het vergoedingenoverzicht. Per zorgsoort geven wij u informatie over de desbetreffende voorwaarden.

Tarieven ongecontracteerde zorg

De tarieven zijn per zorgsoort te vinden in het vergoedingenoverzicht.