DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

COVID herstelzorg komt te vervallen

Het Zorginstituut stelt op 25 juni 2024 vast dat de zorg niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en daarmee komt de vergoeding per direct te vervallen.

Behandelingen die voor 1 juli 2024 zijn begonnen, mogen nog worden afgemaakt. Deze behandelingen moeten uiterlijk op 1 januari 2025 klaar zijn. Na 1 juli 2024 kunnen er geen nieuwe behandelingen meer starten.

Meer informatie over deze regeling en aanpassing op de regeling leest u op de website van Zorginstituut Nederland.

Diëtetiek


Een diëtist kan u ondersteunen met voedingsadviezen op maat. Samen met u kijkt een diëtist naar uw voedingsgewoonten en helpt u daar de nodige verbeteringen in aan te brengen. Diëtetiek kan ook onderdeel zijn van ketenzorg: verschillende zorgverleners stellen samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding, tot maximaal 3 uur per kalenderjaar voor reguliere diëtetiek.

100% vergoeding bij diëtetiek als onderdeel van ketenzorg (bij COPD, diabetes of VRM).

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico, tenzij de dieetadvisering onderdeel is van ketenzorg.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Indien u naar een diëtist gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Behandeling door een voedings- en/of gewichtsconsulent en voorgeschreven voedingsmiddelen worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg, geldt bij COPD, diabetes of VRM (hart- en vaatziekten). Als u onder de ketenzorg behandeld wordt, heeft u daarnaast nog recht op 3 uur regulier diëtetiek, voor een andere aandoening.

Wanneer u naar een diëtist gaat, moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Alleen medisch noodzakelijke behandelingen worden vergoed.

Zelf regelen

U heeft alleen een verwijzing nodig van uw (huis)arts of specialist, als het dieetadvies onderdeel is van ketenzorg. Voor reguliere dieetadvisering heeft u geen verwijzing nodig.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Wanneer de rekening betrekking heeft op diëtistische zorg, onderdeel van ketenzorg, dan moet u de verwijzing met de eerste rekening mee te sturen. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven