DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Haarwerken


Een haarwerk (onder andere pruiken)  is een kunstmatig kapsel en kan gemaakt zijn van synthetisch haar of echt haar.

Een pruik die een gedeelte van het hoofd bedekt, wordt toupet of haarstukje of ook wel haarwerk genoemd.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Maximaal € 465,-: dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Maximaal € 135,- per 12 maanden, alleen bij chemo of bestralingen of een medische aandoening (bepaalde vormen van alopecia).

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Algemeen hulpmiddelen voor hoofdbedekking zoals petten, bandana’s, mutsen, mutssja’s worden niet vergoed. Pruiken voor mannen bij alopecia androgenetica (klassieke mannelijke kaalheid) vallen ook niet onder de vergoeding.

De zorg omvat geen reserve haarwerk.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 1 jaar.

Vergoeding uit de basisverzekering geldt alleen als u geheel of gedeeltelijk kaalhoofdig bent door een medische oorzaak.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Haarwerken van de SEMH en/of de Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) sectie haarwerken.

Zelf regelen

Alleen wanneer u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, hebben we een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant nodig met een offerte van de leverancier.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen schriftelijke aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven