DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Therapeutische elastische been- en armkousen


Steunkousen geven extra druk aan uw arm of uw been en zijn bedoeld om aandoeningen aan bloedvaten of lymfen te voorkomen of te behandelen. Steunkousen worden altijd persoonlijk aangemeten.

Een eenvoudig aan- en/of uittrekhulp wordt verstrekt bij de levering van kousen. Indien deze niet voldoet dan kan een complexer aan- en/of uittrekhulp onder de vergoeding vallen.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Behalve een aan- en uittrekhulp met een aanschafwaarde van meer dan € 250,-, deze wordt in bruikleen verstrekt.

Eigen risico

Vergoedingen in (elastische kousen) tellen mee voor uw eigen risico. Vergoedingen in tellen niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wij hebben met de meeste leveranciers overeenkomsten gesloten. Hierbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de kwaliteit, de garantie, de service, de aanvraagprocedure en afleveringsvoorwaarden. Wanneer u kiest voor een gecontracteerde leverancier dan hoeft er niet altijd een aanvraag worden ingediend voor een machtiging. De gecontracteerde leverancier kan u hier verder over informeren. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag en dit proces. Wanneer DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Kousen bij spataderen in verband met zwangerschap en elastische kousen die niet permanent gedragen moeten worden na een medisch behandeling, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van spataderen en steunkousen met drukklasse 1 of lager vallen niet onder de vergoeding.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 12 maanden. Na de eerste levering van elastische kousen kunt u na zes weken aanspraak maken op 2 stuks of 2 paar reservekousen.

Als een aan- en/of uittrekhulp los geleverd moet worden dan moet het volgende uit de aanvraag blijken. Een aan- en uittrekhulp moet bijdragen aan het behoud van zelfstandigheid bij het niet kunnen aan- en/ of uittrekken van therapeutisch elastische kousen en door de verzekerde zelf of diens mantelzorger worden gebruikt.

Therapeutische elastische kousen worden verstrekt vanaf drukklasse II.

  • Afhankelijk of het gebruik van elastische kousen voor één of twee benen/ armen geïndiceerd is, kan de verzekerde bij de eerste aanschaf aanspraak maken op vergoeding van respectievelijk één kous of één paar kousen;
  • Zes weken na de eerste levering van elastische kousen kan de verzekerde aanspraak maken op vergoeding van een herhalingslevering van respectievelijk twee kousen of twee paar kousen;
  • Herhaling van levering van elastische kousen vindt vervolgens niet eerder plaats dan na twaalf maanden waarbij de verzekerde aanspraak kan maken op vergoeding van twee kousen of twee paar kousen.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling therapeutisch elastische (steun-)kousen en aan- en uittrek hulpmiddelen (TEK) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of verpleegkundig specialist nodig. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als uw situatie bekend bij ons is kan een voorschrijvend behandelaar (BIG geregistreerd) een aanvraag sturen met daarin een duidelijke omschrijving van de medische noodzaak voor het aangevraagde hulpmiddel samen met de aanvraag van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we geen aanvraag nodig bij een gecontracteerde leverancier. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven