DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Thuisdialyse apparatuur

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Afhankelijk van het type hulpmiddel wordt dit in of in geleverd.

De voorwaarden van het dialysecentrum zijn van toepassing.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Er is vergoeding mogelijk voor woningaanpassingen en de redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen (zoals extra stroomkosten) voor zover andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Voor woningaanpassingen is een voldoende gespecificeerde offerte is noodzakelijk.

Dialyse onkostenvergoeding
Dialysevorm Aantal keer per week Vergoeding stroom- en onkosten per week
Hemodialyse 1 – 3 keer € 52,80
Hemodialyse 4 – 5 keer € 84,60
Hemodialyse 6 – 7 keer € 110,45
CAPD € 33,05
CCPD € 46,44

Zelf regelen

Voor woningaanpassingen heeft u vooraf toestemming nodig van DSW. Wij hebben een gespecificeerde offerte nodig.

Voor de thuisdialyse apparatuur zelf zijn de voorwaarden van het dialysecentrum van toepassing. U kunt contact opnemen met een dialysecentrum.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we opnieuw de voorwaarden van het dialysecentrum nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven