DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Logopedie


Een logopedist behandelt problemen bij kinderen en volwassenen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, eten en drinken (bv. slikproblemen).

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Wanneer u naar een logopedist gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Er is een aanvullende vergoeding opgenomen voor Del Ferro stottertherapie.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

De behandeling van dyslexie of taalachterstand (door dialect of anderstaligheid) valt niet onder logopedie en wordt dus niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een logopedist gaat moet deze ingeschreven zijn bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor behandelingen Afasie, Hanen ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie (eten en drinken) en Stotteren moet de logopedist te zijn ingeschreven bij het betreffende register van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wanneer stottertherapie wordt gegeven door een logopedist die gespecialiseerd is in stottertherapie, wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. Een aparte vergoeding is in de aanvullende verzekering opgenomen voor Del Ferro stottertherapie.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven