DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Sport Medisch Adviescentrum


Sportmedische Instellingen, zoals een Sportmedisch Adviescentrum (SMA), bieden sportmedische kennis aan een breed sportpubliek. Het sterke punt van deze instellingen is het bundelen van de kennis van de sportarts, de sportfysiotherapeut, de sportdiëtist of zelfs van de gespecialiseerde orthopedisch schoenmaker.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding, indien er sprake is van: inspanningsfysiologisch onderzoek en begeleiding binnen een revalidatietraject of diagnostiek en behandeling van blessures van het houdings- en bewegingsapparaat door overbelasting.

Eigen risico

Vergoedingen uit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Indien u naar een Zelfstandig behandelcentrum gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding (2023). Deze vergoeding ligt iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben:

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

60% vergoeding van de kosten van een sportmedische keuring bij een Sport Medisch Adviescentrum

60% vergoeding van de kosten van een sportmedische keuring bij een Sport Medisch Adviescentrum

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Werkgerelateerde keuringen worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De zorg moet worden geleverd door een Sport Medisch Adviescentrum, aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI).

Zelf regelen

Als de zorg onder de basisverzekering valt, heef u een verwijzing van de huisarts of specialist nodig. Deze stuurt u vervolgens mee met uw nota. Als de zorg onder de aanvullende verzekering valt, heeft u geen verwijzing nodig.

Gecontracteerde zorgverleners dienen de rekening direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de gehele rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven