DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

  • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
  • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Bijzondere tandheelkunde/orthodontie


Er is sprake van bijzondere tandheelkunde of bijzondere orthodontie bij zeer ernstige aangeboren of verworven aandoeningen in het tand-kaak-mondstelsel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij oligodontie (het niet aangelegd zijn van meer dan 6 blijvende tanden of kiezen), ernstige glazuurdefecten, schisis (verhemeltespleten) en afwijkingen waarbij delen van de kaak zijn verwijderd. Uw behandelaar is hier doorgaans goed mee bekend. Daarnaast zijn er ruimere vergoedingen mogelijk bij mensen met een lichamelijke en/of geestelijke aandoening. Voor al deze behandelingen geldt dat voorafgaande aan de behandeling er een aanvraag moet worden ingediend en een machtiging moet zijn afgegeven.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

In sommige gevallen betaalt de verzekerde van 18 jaar of ouder een eigen bijdrage. Op basis van de aanvraag wordt de hoogte van deze eigen bijdrage bepaald.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

In de bijzondere tandheelkunde/orthodontie kan het zijn dat er een gedeelte van de behandeling niet vergoed wordt uit de basisverzekering. De vergoeding van dit deel kan vergoed worden conform de aanvullende verzekering zie Tandarts voor volwassenen (boven de 18 jaar) of Orthodontie.

In de bijzondere tandheelkunde/orthodontie kan het zijn dat er een gedeelte van de behandeling niet vergoed wordt uit de basisverzekering. De vergoeding van dit deel kan vergoed worden conform de aanvullende verzekering zie Tandarts voor volwassenen (boven de 18 jaar) of Orthodontie.

In de bijzondere tandheelkunde/orthodontie kan het zijn dat er een gedeelte van de behandeling niet vergoed wordt uit de basisverzekering. De vergoeding van dit deel kan vergoed worden conform de aanvullende verzekering zie Tandarts voor volwassenen (boven de 18 jaar) of Orthodontie.

In de bijzondere tandheelkunde/orthodontie kan het zijn dat er een gedeelte van de behandeling niet vergoed wordt uit de basisverzekering. De vergoeding van dit deel kan vergoed worden conform de aanvullende verzekering zie Tandarts voor volwassenen (boven de 18 jaar) of Orthodontie.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wij vergoeden bijzondere tandheelkunde/orthodontie wanneer een gebit zonder deze mondzorg niet de normale functie kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening zou hebben gehad. De zorgverlener is op de hoogte van de voorwaarden en of er in uw geval een aanvraag kan worden ingediend.

De zorg kan worden verleend door een tandarts, kaakchirurg, tandprotheticus, mondhygiënist of door een bevoegde zorgverlener die is verbonden aan een universitair centrum voor mondzorg of Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT).

De zorg kan worden verleend door een orthodontist die in het register van Specialisten Dento-Maxillaire Orthopaedie is opgenomen.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw tandarts wanneer u wordt doorverwezen naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde of naar een orthodontist.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelaar nodig, met daarbij een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven