DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Ziekenvervoer


Wanneer u behandelingen moet ondergaan in het ziekenhuis of behandelcentrum kunt u, als u daarvoor een medische verklaring heeft, gebruik maken van de vergoedingsregeling voor ziekenvervoer.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Openbaar vervoer en taxivervoer

100% vergoeding 

Eigen auto

€ 0,37 per kilometer

U betaalt in beide gevallen wél een eigen bijdrage

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 113,- per kalenderjaar.

Zorgverlener zonder contract

Gaat u naar een niet-gecontracteerde vervoerder, dan ontvangt u zelf de nota en vergoeden wij, na ontvangst van deze nota, aan u de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding minus de wettelijke eigen bijdrage. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Kilometertarieven vervoer
Vervoer Rolstoel vervoer
Starttarief (tot 10 km) € 12,71 € 15,52
Per km (vanaf 10 km) € 1,60 € 1,72

Let op: deze tarieven hebben geen betrekking op het vervoer met eigen auto. Onze maximale vergoeding is in lijn met de contracttarieven zoals afgesproken met vergelijkbare zorgaanbieders.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het gaat hier uitsluitend om een behandeling die medisch noodzakelijk is en plaatsvindt in een ziekenhuis of instelling die vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Het zittend ziekenvervoer wordt vergoed als u:

  1. consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken die samenhangen met de behandeling van chronische hemodialyse nodig heeft;
  2. consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken die samenhangen met de inzet van chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie bij oncologische behandelingen. Indien er sprake is van een oncologische behandeling maar u ondervind geen chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie dan valt dit niet onder de vergoeding;
  3. zich uitsluitend per rolstoel kunt verplaatsen, waardoor u niet meer zelfstandig kunt reizen;
  4. een blijvend beperkt gezichtsvermogen (blind of slechtziend) heeft, waardoor u niet zonder begeleiding kunt reizen.
  5. jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging vanwege complexe lichamelijke problematiek of vanwege een lichamelijke handicap waarbij er verpleging en verzorging noodzakelijk is en sprake is van de behoefte aan permanent toezicht of aan de beschikbaarheid van 24 uur per dag zorg in nabijheid.
  6. Aangewezen bent op geriatrische revalidatiezorg als bedoeld in artikel 2.5c van het besluit zorgverzekering.
  7. Onder de doelgroep Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) valt en hiervoor 'zorg in een groep' krijgt

Als u niet aan één van bovengenoemde categorieën voldoet, kan DSW een uitzondering maken voor verzekerden die langdurig op behandeling zijn aangewezen onder de zogenaamde hardheidsclausule. Op grond van de hardheidsclausule hanteert DSW de volgende formule:

(Aantal maanden) x (aantal keren p/week) x 4 (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (wegingsfactor)

Hierbij kan het maximaal aantal maanden niet meer zijn dan een verzekerde jaar van 12 maanden. Is de uitkomst 250 of meer dan is er recht op vergoeding.

De Zorgverzekeringswet hanteert drie varianten die voor vergoeding in aanmerking komen, als u voldoet aan de voorwaarden:

  1. eigen vervoer;
  2. openbaar vervoer;
  3. (rolstoel) taxivervoer.

Voor de berekening van het aantal kilometers gaan we uit van de snelste route, géén rekening houdend met het actuele verkeer. Wij maken hiervoor gebruik van routediensten van Google.

Wanneer u met de trein reist, worden alleen de kosten voor de 2e klasse vergoed. Voor de berekening gaan we uit van www.9292.nl

Meer informatie over vergoeding van vervoerskosten kunt u terugvinden in de brochure zittend ziekenvervoer.

Wanneer u meerdere dagen achter elkaar wordt behandeld en u voor deze behandeling ver moet reizen, kan het minder belastend zijn om in de buurt van uw behandellocatie te logeren. Indien u bent aangewezen op zittend ziekenvervoer en dit vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is. De logeervergoeding bedraagt maximaal € 82,- per nacht. Om hiervoor in aanmerking te dient u vooraf toestemming te hebben gekregen en het aanvraagformulier ingevuld naar ons te sturen. Indien u toestemming van ons heeft gekregen voor een logeervergoeding, dan komt deze logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor het zittend ziekenvervoer.

Meer informatie kunt u terugvinden in de brochure ziekenvervoer.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of medisch specialist nodig. Hiervoor kan de arts het aanvraagformulier vervoer (2023) gebruiken. Als u om medische redenen niet in staat bent om met het openbaar vervoer of met eigen vervoer te gaan, dient dit apart op de aanvraag vermeld te staan.

Gecontracteerde vervoerders dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Bij een niet-gecontracteerde vervoerder ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in, samen met een kopie van uw afsprakenkaart.

Ook als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer of een eigen auto, declareert u zelf de kosten (met afsprakenkaart). Deze kosten kunt u eenvoudig declareren door middel van het specificatieformulier ziekenvervoer.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven