DSW gebruikt cookies

Wij (en derde partijen) gebruiken de cookies om de website te verbeteren en u gerichte informatie te bieden. Als u alle cookies accepteert, geeft u naast de verplichte functionele cookies toestemming voor het plaatsen van analytische cookies en volg cookies.

 • Analytische cookies: meten het gebruik van de website, om de gebruikerservaring te verbeteren en problemen te signaleren.
 • Volg cookies: meten uw internetgedrag en voorkeuren, zodat we gerichte informatie op onze website kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen ook op andere websites gebruikt worden.

U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Instellen

Ziekenvervoer


Wanneer u behandelingen moet ondergaan in bijvoorbeeld het ziekenhuis of een zelfstandig behandelcentrum kunt u als u daarvoor een medische verklaring heeft, gebruikmaken van de vergoedingsregeling voor ziekenvervoer.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

Openbaar vervoer

100% vergoeding

Eigen vervoer (auto)

€ 0,37 per kilometer

Taxivervoer

100% vergoeding bij een gecontracteerde aanbieder

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Ja, er geldt een wettelijke eigen bijdrage van € 113,- per kalenderjaar.

Zorgverlener zonder contract

Gaat u naar een niet-gecontracteerde taxivervoerder, dan ontvangt u zelf de rekening. Na het declareren van deze rekening vergoeden wij aan u de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding, min de wettelijke eigen bijdrage.

Kilometertarieven taxivervoer
Vervoer Rolstoelvervoer
Starttarief (tot 10 km) € 12,71 € 15,52
Per km (vanaf 10 km) € 1,60 € 1,72

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het moet gaan om een behandeling die medisch noodzakelijk is en vergoed wordt vanuit de basisverzekering, en plaatsvindt in een ziekenhuis of instelling.

Het ziekenvervoer wordt vergoed als u:

 1. Nierdialyse behandelingen krijgt (consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken).
 2. Oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt (consulten, na-controles, bloedonderzoek en/of andere onderzoeken).
 3. Zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen, waardoor u niet meer zelfstandig kunt reizen.
 4. Een blijvend beperkt gezichtsvermogen heeft (blind of slechtziend), waardoor u niet zonder begeleiding kunt reizen.
 5. Jonger bent dan 18 jaar en vanwege complexe lichamelijke problematiek of een lichamelijke handicap aangewezen bent op verpleging en verzorging (waarbij sprake is van de behoefte aan permanent toezicht of aan de beschikbaarheid van 24 uur per dag zorg in nabijheid).
 6. Aangewezen bent op geriatrische revalidatiezorg (GRZ).
 7. Aangewezen bent op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en onderdeel is van een zorgprogramma bij geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Als u niet onder één van bovengenoemde categorieën valt, kan DSW een uitzondering maken voor verzekerden die langdurig behandelingen nodig hebben volgens de hardheidsclausule via de formule:

(Aantal maanden) x (aantal keren p/week) x 4 (aantal weken p/maand) x (aantal km enkele reis) x 0,25 (wegingsfactor)

Hierbij mag het maximaal aantal maanden niet meer zijn dan een verzekerd jaar van 12 maanden. Is de uitkomst 250 of meer dan is er recht op vergoeding.

De Zorgverzekeringswet gebruikt drie soorten vervoer die voor vergoeding in aanmerking komen (als u voldoet aan de voorwaarden):

 1. openbaar vervoer;
 2. eigen vervoer (auto);
 3. (rolstoel)taxivervoer.

Openbaar vervoer

Wanneer u met de trein reist, worden alleen de kosten voor de 2e klasse vergoed. Voor de berekening gaan we uit van www.9292.nl.

Eigen vervoer (auto)

Voor de berekening van het aantal kilometers gaan we uit van de snelste route, géén rekening houdend met het actuele verkeer. Wij maken hiervoor gebruik van Google Maps.

Als u meerdere dagen achter elkaar wordt behandeld en daarvoor ver moet reizen, kan het minder belastend zijn om in de buurt van uw behandellocatie te logeren. Wanneer u bent aangewezen op ziekenvervoer en dit vervoer minstens 3 dagen achter elkaar nodig is, kunt u in aanmerking komen voor een logeervergoeding van maximaal € 89,- per nacht.

U moet vooraf toestemming vragen via het aanvraagformulier logeervergoeding.

Nadat u toestemming heeft gekregen, heeft u geen recht op de vervoerskosten van uw huis- of verblijfadres naar de behandellocatie (met uitzondering van de heenreis op de eerste dag van de behandeling en de terugreis op de laatste dag van de behandeling).

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van DSW via een volledig ingevuld aanvraagformulier vervoer. Deze moet ondertekend zijn door uw huisarts, medisch specialist of andere BIG geregistreerde zorgverlener. Als u om medische redenen niet met het openbaar vervoer of met eigen vervoer kunt gaan, moet dit apart op de aanvraag vermeld staan.

Gecontracteerde taxivervoerders declareren direct bij DSW. Bij een niet-gecontracteerde vervoerder ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Ook als u gebruikmaakt van het openbaar vervoer of eigen vervoer (auto), declareert u zelf de kosten. Deze kosten declareert u eenvoudig met een ingevuld specificatieformulier ziekenvervoer en uw afsprakenkaart via de MijnDSW-app, MijnDSW of per post.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven