Continue Glucose Monitoring (CGM)


Met een glucosemeter kunnen diabetespatiënten de bloedsuikerwaarden in hun bloed meten. Een Continue Glucose Monitoring is een manier om continu de bloedsuikerwaarden te meten via een glucosesensor. Alleen vijf groepen patiënten komen in aanmerking voor vergoeding van de Continue Glucose Monitoring (CGM) , zie bijzonderheden.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Vergoedingen in tellen mee voor uw . Vergoedingen in tellen niet mee voor uw . Het heeft in beide gevallen geen betrekking op kinderen onder de 18 jaar.

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van het type hulpmiddel. Dit wordt beoordeeld bij de aanvraag.

De verwijzer vult het landelijke aanvraagformulier Continue Glucose Monitoring volledig in. Op dit formulier zijn de volgende voorwaarden gesteld:

De verzekerde behoort tot één van de volgende 5 groepen:

 • Kinderen tot 18 jaar met diabetes type 1
  • Kinderen die 18 jaar worden maken met de behandelaar afspraken over de verdere behandeling. Wanneer de behandeldoelen bereikt worden met CGM, en geen doelmatiger behandeling voorhanden is om die doelen te bereiken, kan de patiënt aanspraak blijven maken op CGM. Patiënten moeten zich wel aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.
 • Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c > 8% of > 64 mmol/mol)
  • Onder blijvend hoog wordt verstaan 4 achtereenvolgende kwartalen > 8% of > 64mmol/mol
 • Patiënten met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/ of die ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’)
 • Zwangere vrouwen met bestaande diabetes (type 1 en 2)
  • Tijdens de postpartum periode (met een maximum van 6 maanden) kunnen vrouwen blijven beschikken over de sensor die zij tijdens de zwangerschap hebben gebruikt
 • Vrouwen met een zwangerschapswens bij een preconceptionele diabetes (type 1 en type 2)

Daarnaast:

 • De verzekerde heeft met het diabetes behandelteam een concreet behandeldoel afgesproken en dit is vastgelegd in het patiëntendossier;
 • De verzekerde heeft/gaat een educatie programma doorlopen met als doel het juiste gebruik van de CGM;
 • De verzekerde is in staat te handelen op basis van de verkregen glucosewaarden en kan acteren op trendlijnen;
 • Er is een evaluatiemoment vastgesteld om te bepalen of CGM nog bijdraagt aan het behandeldoel en om de scanfrequentie na te gaan;
 • Er is geen sprake is van het gebruik van een FGM device;

Indien de verzekerde gebruikt maakt van CGM dan wordt er maximaal 200 teststrips per 3 maanden vergoed.

Leverancier bezit voor deze hulpmiddelen relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u vooraf toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw revalidatiearts nodigen een toelichting van een ergotherapeut, met een offerte van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.