Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen


GZSP-zorg is geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. GZSP-zorg is bijvoorbeeld voor patiënten met:

  • dementie, die nog thuis wonen;
  • meerdere lichamelijke en/of psychische problemen;
  • de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose;
  • een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor;
  • een verstandelijke beperking (boven de 18 jaar).

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Er kan sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw . Wanneer u een consult heeft bij de de huisarts, een SO, AVG, gedragswetenschapper of paramedici of groepszorg ontvangt dat te maken heeft met GZSP, telt dit ook mee voor uw eigen risico.

Nee, er geldt geen .

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden per prestatie maximaal 75% van het NZa-tarief.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Voor de vergoeding van Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft geen Wlz-(Wet langdurige zorg) indicatie;
  • U woont nog thuis.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, klinisch geriater, neuroloog, revalidatiearts of psychiater.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Er is vooraf toestemming van DSW nodig als de groepszorg langer dan zes maanden duurt. De toestemming moet aangevraagd worden voordat de periode van zes maanden voorbij is. Wij hebben een schriftelijke aanvraag nodig van uw behandelaar. Ook bij een niet-gecontracteerde zorgverlener moet er van te voren toestemming gevraagd worden door de behandelaar.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.