DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Jeugd (tot 18 jaar)


De Gecombineerde leefstijlinterventie is een zorgvorm gericht op preventie bij verzekerden tot 18 jaar. Het is een combinatie van advies en begeleiding bij voeding en gezonde eetgewoontes, bewegen en gedragsverandering gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De GLI Jeugd wordt ingezet als onderdeel van de Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Vergoeding GLI Jeugd

Op dit moment wordt er door lokale en landelijke partijen hard gewerkt om de ketenaanpak voor kinderen met overgewicht te kunnen gaan uitvoeren en contracteren. Als er meer duidelijk is over de vergoeding van de ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas, dan laten wij het u hier weten.

Vergoedingen

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Informatie over de vergoeding van de basisverzekering
Vergoeding

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg.

Eigen risico

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als u naar een aanbieder gaat zonder contract, dan ligt deze vergoeding ongeveer op 75% van het wettelijk tarief.

aanvullende verzekeringen

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Geen aanvullende vergoeding.

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

  • Taken van de Centrale Zorgverlener als er tussen de gemeente waar de Centrale Zorgverlener actief is en de zorgverzekeraar geen specifieke samenwerkingsafspraken zijn gemaakt over het inrichten van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas.
  • Hulp bij sociaal maatschappelijke problematiek, zoals schuldhulpverlening of opvoedproblematiek.
  • De daadwerkelijke begeleiding bij het sporten of bewegen.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Centrale Zorgverlener

De Centrale Zorgverlener is HBO-opgeleid, staat geregistreerd als (GGD-) jeugdverpleegkundige in het register van de beroepsvereniging van Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) en heeft een opleiding tot Centrale Zorgverlener afgerond.

Behandelaar Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd
De kinderleefstijlcoach is HBO-opgeleid en staat geregistreerd bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). De zorgverlener is geschoold in de uitvoering van een van de volgende GLI-programma’s: GO!, Your Coach Next Door, het GLI-programma van de GGD Amsterdam.

De zorg en ondersteuning bij kinderen met overgewicht en obesitas duurt maximaal drieënhalf (3,5) jaar.

Wij vergoeden de volgende programma’s op het gebied van GLI Jeugd: GO! Your Coach Next Door, het GLI-programma van de GGD Amsterdam.

Tijdens de looptijd van de gecombineerde leefstijlinterventie wordt voor dezelfde indicatie geen behandeling door een diëtist of fysiotherapeut vergoed.

Zelf regelen

Voor begeleiding van de Centrale Zorgverlener is een verwijzing nodig van een huisarts, kinderarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De Centrale Zorgverlener beoordeelt of het kind in aanmerking komt voor gecombineerde leefstijlinterventie.

De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven