Lymfapress


Een lymfapress helpt om lymfevocht uit de armen of benen te verwijderen.

De lymfapress is een apparaat met een speciaal manchet. Het manchet bestaat uit verschillende luchtkamers die volgepompt worden met lucht, waardoor er drukgolven ontstaan. Dit zorgt ervoor dat het lymfevocht uit de armen of benen wordt afgevoerd.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding: dit hulpmiddel wordt in . De manchetten worden los in verstrekt.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Vergoedingen in eigendom (de manchetten) tellen mee voor uw . Vergoedingen in bruikleen (de lymfapress) tellen niet mee voor uw eigen risico.

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van de manchetten is 5 jaar.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

Uit de aanvraag van de schriftelijke motivatie van de huid- of oedeemtherapeut moet het volgende blijken:

  • een medische noodzaak voor thuisbehandeling;
  • inzicht in de eerder ingezette behandeling;
  • inzicht in het activiteitenpatroon van de verzekerde door de huid- of oedeemtherapeut of de verzekerde zelf.
  • de motivatie van de verzekerde opgesteld door de huid- of oedeemtherapeut of de verzekerde zelf.

     

Zelf regelen

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. (zie 'aanvraag' onder vergoedingseisen)

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben wij geen aanvraag nodig. U kunt de rekening bij ons (laten) indienen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.