DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)


Een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat) is een hulpmiddel voor mensen met slaapapneu. De MRA bestaat uit twee kunststof plaatjes die over de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak geschoven worden. Hierbij wordt de onderkaak iets naar voren getrokken waardoor de luchtpijp verder wordt geopend. Zo worden de ademstops bij slaapapneu verholpen.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

 
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Gebitsaanpassingen ten behoeve van een MRA valt niet onder verzekerde zorg en komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

Hulpmiddelen die uitsluitend worden toegepast ter vermindering van snurken komen niet voor vergoeding in aanmerking. Een MRA wordt uitsluitend vergoed indien daartoe toestemming van ons is verkregen en indien de MRA wordt geleverd door een NVTS geaccrediteerde zorgverlener of een gelijkwaardig certificaat, zoals EADSM Expert Level Accreditation. Dit geldt zowel voor nieuw aan te meten MRA’s als voor vervangings-MRA’s.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 3 jaar.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat.

Zelf regelen

Een MRA wordt uitsluitend vergoed indien daartoe toestemming van ons is verkregen en indien de MRA wordt geleverd door een NVTS geaccrediteerde zorgverlener. Dit geldt zowel voor nieuw aan te meten MRA’s als voor vervangings-MRA’s.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist of verpleegkundig specialist nodig met een offerte van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven