DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Nierdialyse zonder opname


Dialyse is een nierfunctie vervangende therapie waarbij het bloed gezuiverd wordt. De dialyse kan plaatsvinden in een ziekenhuis of thuis.

Voor informatie over de apparatuur voor thuisdialyse, gaat u naar: thuisdialyse apparatuur.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding voor nierdialyse in een ziekenhuis, dialysecentrum of thuis.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Bij ons heeft u vrije zorgkeuze. Als een zorgverlener geen contract met ons heeft, kan het wel zijn dat u een deel zelf moet betalen. Wij vergoeden de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wij vergoeden in een dialysecentrum:

 • Bloedzuivering (hemodialyse) en buikspoeling (peritoneaal dialyse) zonder opname;
 • Medisch specialistische zorg die hiermee te maken heeft en die bestaat uit:
  1. onderzoek, behandeling en verpleging die samengaan met de dialyse;
  2. de voor de behandeling benodigde geneesmiddelen;
  3. de psychosociale begeleiding van u en van personen die bij het uitvoeren van de dialyse helpen.

Vindt de dialyse bij u thuis plaats, dan heeft u daarnaast recht op vergoeding van:

 • Het opleiden door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen;
 • Bruikleen, regelmatige controle en onderhoud (vervanging inbegrepen) van de dialyseapparatuur met toebehoren, voor meer info zie thuisdialyse apparatuur;
 • De chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn om de dialyse uit te voeren;
 • Redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en aan de woning en voor het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat, voor zover daarvoor in andere wettelijke regelingen niets is geregeld;
 • Overige gewoonlijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, voor zover daarvoor in andere wettelijke regelingen niets is geregeld;
 • De noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum bij de dialyse.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw medisch specialist.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

U moet vooraf van ons een machtiging krijgen voor de aanpassingen aan en het herstel van de woning. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist nodig.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven