Oncologie (programma’s)


Het revalidatieprogramma Herstel en Balans richt zich op lichamelijk, geestelijk en sociaal herstel van (ex-)kankerpatiënten.

Herstel en Balans wordt niet meer onder deze naam aangeboden en is geïntegreerd in het reguliere oncologische revalidatieprogramma, die vanuit een ziekenhuis/revalidatiecentrum gedeclareerd wordt met een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).

Heeft u meer vragen over oncologische revalidatie? U kunt zich dan richten tot uw oncoloog.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Oncologische revalidatie wordt vergoed als de zorg wordt uitgevoerd door een ziekenhuis en hier een medische indicatie voor is.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Aanvullende hulp bij de emotionele verwerking van kanker, zoals geboden door erkende psycho-oncologische centra, wordt vergoed (voor zover deze zorg niet al uit de basisverzekering wordt vergoed).

Zelf regelen

Als u naar een niet-gecontracteerde instelling gaat voor deze behandeling, moet de specialist voorafgaand een aanvraag bij ons indienen.

Het ziekenhuis declareert de rekening rechtstreeks bij DSW. U hoeft verder niets te doen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.