Ongevallenuitkering


Een ongevallenuitkering is een geldsom die uitgekeerd wordt zodra een verzekerde te overlijden komt of blijvend invalide raakt, door een ongeval.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De ongevallenuitkering is bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.

De uitkering wordt verleend wanneer de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Bij dit laatste wordt de hoogte van de uitkering bepaald door de .

Zelf regelen

Wij hebben een schriftelijke aanvraag van u nodig. Daarna zullen we de situatie beoordelen en de eventueel benodigde documenten bij u opvragen.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.