DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Orthesen


Een orthese is een instrument dat u helpt en ondersteunt bij het functioneren van gewrichten. Er zijn verschillende soorten orthesen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • korset;
  • halskraag;
  • orthopedische beugelapparatuur;
  • brace.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Let op: Er moet sprake zijn van langdurig gebruik.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

De zorg omvat niet:

  • Hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport;
  • Hulpmiddelen die niet permanent worden ingezet, waarbij voorliggende zorg nog mogelijk is of een onderdeel is van de medische behandeling. Het betreft hulpmiddelen om een functionele problemen aan het bewegingssysteem te compenseren, waarbij te verwachten is dat het hulpmiddel op termijn niet meer medisch noodzakelijk is (na enkele weken, maanden of jaren).

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

  • Er kan aanspraak worden gemaakt op een individueel aangemeten hulpmiddel (maatwerk) indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie oplossing niet doelmatig is;
  • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier;
  • Wanneer er bij een herhalingsvoorziening de keuze wordt gemaakt voor een ander soort of type oplossing die duurder is dan uw voorgaande voorziening dan zien we dit als een eerste aanvraag.

De van orthesen is 2 jaar.

De van Silversplints (reuma orthese) is 4 jaar.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist of physician assistent nodig met een offerte van de leverancier.

Er kan aanspraak gemaakt worden op een individueel aangemeten hulpmiddel (maatwerk) indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie oplossing niet doelmatig is.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een schriftelijke aanvraag van uw leverancier nodig, met toelichting.

Wanneer er bij een herhalingsvoorziening de keuze wordt gemaakt voor een ander soort of type oplossing die duurder is dan uw voorgaande voorziening dan zien we dit als een eerste aanvraag.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven