Orthesen


Een orthese is een instrument dat u helpt en ondersteunt bij het functioneren van gewrichten. Er zijn verschillende soorten orthesen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • korset;
  • halskraag;
  • orthopedische beugelapparatuur;
  • brace.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

Let op: Er moet sprake zijn van langdurig gebruik.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

De zorg omvat niet:

  • Hulpmiddelen die uitsluitend gebruikt worden voor sport;
  • Hulpmiddelen die niet permanent worden ingezet en onderdeel zijn van de medisch specialistische behandeling. Het gaat dan om aandoeningen waarbij het dragen van het hulpmiddel wordt geïndiceerd door de verwijzer en op langere termijn niet noodzakelijk is (na enkele weken, maanden of jaren).

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

  • Er kan aanspraak worden gemaakt op een individueel aangemeten hulpmiddel indien uit de schriftelijke toelichting blijkt dat een confectie oplossing niet doelmatig is;
  • Bij reparatie kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier;
  • Bij verandering van concept/duurdere voorziening is een verwijzing wel noodzakelijk.

De van orthesen is 2 jaar.

De van Silversplints (reuma orthese) is 4 jaar.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM) van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist of physician assistent nodig met een offerte van de leverancier.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een schriftelijke aanvraag van uw leverancier nodig, met toelichting.

Indien er sprake is van een verandering van het eerdere concept dan dient er een nieuwe schriftelijke aanvraag te komen van uw medisch specialist of physician assistant met een offerte van de leverancier

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.