Preventief onderzoek


Als er geen medische noodzaak is voor een onderzoek aan de hart- en bloedvaten, maar u wilt hiervoor toch graag onderzocht worden, dan spreken we van een preventief onderzoek.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Geen vergoeding.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Prescan en total body scan vallen niet onder de vergoeding.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Nee, deze vergoeding telt niet mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Het preventief onderzoek betreft alleen de hart- en bloedvaten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een arts.

De aanvullende vergoeding geldt voor zover u geen recht heeft op de vergoeding van een medisch noodzakelijk (niet preventief) onderzoek uit de basisverzekering.

Zelf regelen

U heeft geen verwijzing of toestemming nodig.

U ontvangt zelf de rekening van de zorgverlener en dient deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.