DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Prothesen voor de ledematen


Prothesen zijn hulpmiddelen die extern worden aangebracht om afwezige of afwijkende ledematen geheel of gedeeltelijk te vervangen en/of de functie van een ontbrekend lichaamsdeel over te nemen.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding: dit hulpmiddel wordt in geleverd. Computergestuurde (onderdelen van) prothesen worden in verstrekt.

Eigen risico

Vergoedingen in eigendom tellen mee voor uw eigen risico. Vergoedingen in bruikleen (computergestuurde prothese) tellen niet mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van deze hulpmiddelen is 3 jaar. Als het gaat om een bekrachtigde prothese is de gemiddelde gebruikstermijn 5 jaar.

Bij reparatie of een aanvraag voor een liner kan worden volstaan met een offerte en toelichting van de leverancier. De zorg omvat geen hulpmiddel die uitsluitend wordt ingezet voor sport of andere activiteiten ter bevordering van de maatschappelijke participatie.

Leverancier dient aangesloten te zijn bij de erkenningsregeling Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM)van de SEMH.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw revalidatiearts of physician assistant nodig.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts of physician assistant nodig, met een offerte van de leverancier. Onder behandelend arts wordt verstaan: huisarts of medisch specialist.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven