Revalidatie (Medisch-specialistisch)


Revalidatie kan uitkomst bieden als u door een ziekte, aandoening of ongeval beperkt functioneert. De zorg wordt uitgevoerd door een team deskundigen onder leiding van een medisch specialist of revalidatiearts.

De (revalidatie)arts stelt  de indicatie voor een poliklinische of klinische behandeling. Bij poliklinische revalidatie volgt u een gedeelte van de dagbehandelingen in het revalidatiecentrum. Bij klinische revalidatie wordt u tijdelijk opgenomen in de kliniek van het revalidatiecentrum.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg bij gecontracteerde klinieken.

Zie 'Zorgverlener zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een zorgverlener gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Revalidatietrajecten bij gecontracteerde zorgaanbieders worden geheel vergoed. Los van uw eigen risico, merkt u niets van de financiële afwikkeling. De zorgaanbieder declareert direct bij ons. DSW sluit met nagenoeg alle zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle betrokken partijen (verzekerde, zorgaanbieder, zorgverzekeraar) voordelen op. Met slechts een klein aantal zorgaanbieders wordt er, om verschillende redenen, geen contract afgesloten. Wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Voor de prestaties waar een maximum tarief geldt (de zogenaamde maximum Nza vergoeding), vergoeden wij tot maximaal 75% van het landelijk vastgestelde tarief. Dit kan betekenen dat u geen volledige vergoeding van de nota krijgt.

Tarieven revalidatiegeneeskunde

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

U heeft recht op revalidatiezorg als deze zorg voor u het meest doeltreffend is om een handicap te voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in  het bewegingsvermogen of een handicap die het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Daarnaast kunt u met deze zorg meer zelfstandigheid bereiken of behouden. De (revalidatie)arts stelt de indicatie vast.

De zorg moet plaatsvinden in een instelling voor revalidatie.

Zelf regelen

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

U heeft alleen toestemming van DSW nodig voor revalidatiezorg in een ongecontracteerde instelling. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw behandelend arts nodig, met daarbij een begroting.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.