DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Signaalhond


Signaalhonden zijn assistentiehonden die speciaal zijn geselecteerd en getraind om dove en slechthorende mensen te assisteren.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding: de signaalhond wordt in geleverd.

€ 303,- tegemoetkoming per kwartaal voor de verzorging van de hond.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico. Het gaat hierbij om de € 303,- tegemoetkoming per kwartaal.

Leverancier zonder contract

Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier moet er vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW akkoord gaat met de vergoeding wordt de hoogte hiervan op de machtiging vermeld. Indien u een hulpmiddel in bruikleen ontvangt van een niet gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW zou hebben gemaakt bij een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De is afhankelijk van de conditie van de hond.

U krijgt de hond ‘te leen’ van het opleidingsinstituut van de hond. De verplichtingen die hieraan verbonden zijn, staan in de bruikleenovereenkomst van het opleidingsinstituut.

De hond moet een duidelijke bijdrage aan de verbetering van de stoornis van de hoorfunctie leveren, waardoor uw zelfstandigheid wordt vergroot en de zorgondersteuning kan verminderen.

De hondenschool is geaccrediteerd lid van de International Federation en/of Guide Dog Schools for the Blind en werkt volgens de richtlijnen van deze organisatie(s).

De gebruiker ontvangt op verzoek per kwartaal een tegemoetkoming in de redelijk te achten gebruikskosten met een maximum van € 320,-. De tegemoetkoming wordt overgemaakt in de maand volgend op het kwartaal waar de vergoeding betrekking op heeft. Deze kosten vallen onder het verplicht eigen risico. 

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw medisch specialist of het audiologisch centrum nodig, met een offerte van de leverancier. Bij de aanvraag moet ook een verklaring van de medisch specialist, KNO-arts of audiologisch centrum toegevoegd worden, waarin staat vermeld dat niet kan worden volstaan met een eenvoudiger hulpmiddel. Het opleidingsinstituut voor hulphonden of een gespecialiseerd indicatiecentrum stelt de praktische indicatie (kan de verzekerde met de hond omgaan enz.).

Als er problemen zijn met uw signaalhond, neem dan contact op met het instituut.

Gecontracteerde leveranciers dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, ontvangt u zelf de rekening van de leverancier en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Voor een kind jonger dan 12 jaar is vooraf toestemming van DSW nodig. Hiervoor is een verwijzing van behandelend arts of verpleegkundig specialist of physician assistant of gespecialiseerde verpleegkundige noodzakelijk.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven