Voorlees- en opnameapparatuur


Een voorleesapparaat scant teksten en zet deze om in spraak. Denk aan de krant, medicijnbijsluiters en de radiogids. Voorbeelden zijn:

  • Daisyspelers;
  • Memorecorders;
  • Daisy programma’s;
  • Voorleesapparatuur voor gedrukte tekst en voor TV ondertiteling;
  • Spraaksoftware voor mobiele telefoons;
  • Webbox;
  • Brailleleesregel.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

100% vergoeding bij gecontracteerde zorg. Dit hulpmiddel wordt in geleverd.

Zie 'Leverancier zonder contract' voor de vergoeding die u ontvangt als u naar een leverancier gaat waarmee DSW geen contract heeft afgesloten.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket:

Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Kies hieronder een aanvullende verzekering:

Geen vergoeding

Hulpmiddelen die bedoeld zijn voor het gebruik op de werkplek of in het onderwijs komen niet voor vergoeding in aanmerking. U kunt dan een aanvraag indienen bij het UWV.

Zelf betalen

Het deel dat boven de maximale vergoeding uitkomt, betaalt u zelf. Daarnaast kan er nog sprake zijn van een of .

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw .

Nee, er geldt geen .

Wij hebben met diverse leveranciers van hulpmiddelen overeenkomsten afgesloten. Wij maken in deze overeenkomsten afspraken over de kwaliteit, garantie, levering en service. Wanneer u ervoor kiest een hulpmiddel aan te schaffen via een niet gecontracteerde leverancier, moet er altijd vooraf een machtiging worden aangevraagd. Indien DSW Zorgverzekeraar akkoord gaat met vergoeding van een hulpmiddel via een niet-gecontracteerde leverancier, wordt het bedrag van de vergoeding op de machtiging vermeld en wordt het bedrag na ontvangst van de nota in één keer betaald. Indien een verzekerde een hulpmiddel dat in bruikleen wordt verschaft betrekt van een niet-gecontracteerde leverancier, vindt vergoeding plaats tot ten hoogste de kosten die DSW Zorgverzekeraar zou hebben gemaakt bij de verstrekking van een hulpmiddel in bruikleen van vergelijkbare kwaliteit, inclusief afleveringskosten en kosten voor (periodiek) onderhoud, via een gecontracteerde leverancier. De hoogte van de vergoeding kan vooraf worden opgevraagd bij DSW Zorgverzekeraar.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

De van dit hulpmiddel is 5 jaar.

De leverancier bezit voor deze hulpmiddelen een relevant en geldig ISO certificaat .

Deze hulpmiddelen omvatten daisyspelers of daisyprogrammatuur en hulpmiddelen die mensen met een visuele beperking gebruiken voor hun communicatie en informatievoorziening. Van belang is dat deze hulpmiddelen compenseren bij beperkingen in het lezen en/of schrijven van teksten en gebruik van telecommunicatieapparatuur, waarbij een relatie bestaat tussen het specifieke hulpmiddel en de visuele stoornis. Indien een daisyspeler of daisyprogrammatuur wordt aangevraagd in verband met dyslexie is tevens een dyslexieverklaring vereist en een verklaring van uitbehandeling door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.

Hulpmiddelen die overwegend nodig zijn voor het volgen van onderwijs of voor het werk moeten op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten bij het UWV worden aangevraagd.

Zelf regelen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u toestemming nodig van DSW. Wij hebben een schriftelijke aanvraag van uw huisarts of medisch specialist nodig, met een offerte van de leverancier. Als u voorleesapparatuur nodig heeft in verband met dyslexie, dan moet u ook een verklaring van uitbehandeling voor dyslexie toevoegen, afgegeven door een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist.

Voor herhaling (opnieuw verkrijgen) van het hulpmiddel hebben we een offerte en toelichting van de leverancier nodig.

Als er iets aan de hand is met uw hulpmiddel, neem dan contact op met de leverancier.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.