DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Fysiotherapie


De fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt mensen die problemen hebben met bewegen. Binnen de fysiotherapie zijn er verschillende specialisaties zoals bijvoorbeeld manuele therapie, oedeemtherapie, kinderfysiotherapie en bekkenfysiotherapie.

Wilt u de hulp van een fysiotherapeut inschakelen? Bekijk dan ons stappenplan.

Vergoeding

Als u een basisverzekering én een aanvullende verzekering heeft bij DSW kijk dan bij beide hieronder voor de totale vergoeding. Let erop dat u voldoet aan de voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

basisverzekering

Tot 18 jaar:

 • 100% vergoeding voor aandoeningen op de chronische lijst
 • 18 behandelingen voor overige aandoeningen

Vanaf 18 jaar:

 • 100% vergoeding vanaf de 21e behandeling voor aandoeningen op de chronische lijst
 • 9 behandelingen (eenmalig) bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentieklachten
 • 12 behandelingen in 12 maanden fysiotherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten
 • 37 behandelingen in 12 maanden (eenmalig) fysiotherapie/looptraining bij etalagebenen graad 2
 • 50 behandelingen fysiotherapie in 6 maanden voor herstelzorg van patiënten met ernstige COVID-19 die ook deelnemen aan het onderzoek. De herstelzorg start binnen zes maanden na ziekte door ernstige COVID-19. Deze regeling is tijdelijk geldig tot januari 2024. Meer informatie over deze regeling leest u op de website van Zorginstituut Nederland.
 • Ook wordt gesuperviseerde fysiotherapie bij chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) vergoed, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. In COPD tabel is aangegeven wat de omvang van de prestatie is bij de verschillende klassen (A tot en met D).
 • Valpreventie: één individuele valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden. Dit is voor verzekerden met een hoog valrisico door lichamelijke of psychische problemen. Wij vergoeden de volgende individuele valpreventieve beweeginterventie: Otago.
Eigen risico

Ja, vergoedingen uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.

Eigen bijdrage

Nee, er geldt geen eigen bijdrage.

Zorgverlener zonder contract

Wanneer u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut gaat zonder contract, dan vergoeden wij de zorg tot maximaal de door ons vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding ligt net iets lager dan bij vergelijkbare zorgverleners die wel een contract met ons afgesloten hebben. De tarieven voor de vergoeding kunt u vinden in het overzicht tarieven fysiotherapie.

aanvullende verzekeringen

Kies pakket: Kies hieronder een aanvullende verzekering:

9 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, manuele therapie en Cesar en Mensendieck samen.

12 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie waarvan:

 • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut of musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)

27 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, waarvan:

 • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut
 • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)

12 behandelingen per kalenderjaar voor fysiotherapie, waarvan:

 • Maximaal 9 behandelingen manuele therapie door een manueel therapeut of musculoskeletale arts (orthomanueel geneeskundige)
Kies met de knoppen een aanvullende verzekering.

Geen vergoeding

Hydrotherapie, vacuümtherapie en begeleid sporten worden niet vergoed.

Voorwaarden

De eisen om voor vergoeding in aanmerking te komen, hebben we hieronder voor u op een rij gezet. Ook leggen we u uit wat u zelf nog moet regelen.

Vergoedingseisen

Wanneer u naar een fysiotherapeut gaat moet deze ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of in het register van Keurmerk Fysiotherapie of bij het Individueel Register Fysiotherapie van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit geldt ook voor kinder-, geriatrie-, lymfoedeem-, manueel-, of bekkenfysiotherapeuten. De musculoskeletaal arts (orthomanueel geneeskundige) moet geregistreerd staan in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG).

Er wordt één behandeling fysiotherapie/manuele therapie per behandeldatum vergoed. Fysiotherapie kan ook met oefentherapie Cesar en Mensendieck worden gecombineerd, mits de behandelingen niet op dezelfde dag plaatsvinden.

Om vergoeding te krijgen voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering moet de aandoening landelijk zijn opgenomen in de Zorgverzekeringswet (besluit zorgverzekering 2023). Alleen een fysiotherapeut kan bepalen of er sprake is van een medische indicatie die vermeld staat op de chronische lijst.

Chronische aandoening

Fysiotherapie in het buitenland kan voor vergoeding in aanmerking komen als u een aandoening heeft die is opgenomen op de chronische lijst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen vult uw behandelaar het aanvraagformulier in. Daarbij ontvangen we graag een behandelplan inclusief behandeldiagnose en de behandelduur.

Niet-chronische aandoening

Behandelingen fysiotherapie in het buitenland voor niet-chronische aandoeningen worden niet vergoed vanuit de basis- of aanvullende verzekering.

 

Lymfoedeemtherapie mag naast een fysiotherapeut ook gegeven worden door een huidtherapeut die geregistreerd staat bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) indien de indicatie staat in bijlage 1 van besluit zorgverzekering artikel 2.6 (chronische lijst).

Deze therapie wordt gegeven door een orthomanueel geneeskundige, geregistreerd in het Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde (RAMG). We hebben geen contract met orthomanueel therapeuten, omdat de tarieven vrij zijn en het alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed kan worden.

Zelf regelen

Een arts, medisch specialist of physician assistant moet een schriftelijke verklaring afgeven waaruit blijkt dat sprake is van een aandoening die voorkomt op de landelijke 'chronische lijst’.

Er is vooraf geen toestemming van DSW nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Gecontracteerde zorgverleners dienen hun rekeningen direct bij DSW in. Als u door een niet-gecontracteerde zorgverlener behandeld wordt, ontvangt u zelf de rekening van de zorgverlener en dient u deze vervolgens bij ons in. Deze kunt u eenvoudig declareren via de app of MijnDSW.

Dit is een beknopt overzicht, informatie over alle uitsluitingen en beperkingen kunnen in de polisvoorwaarden geraadpleegd worden.

Naar boven