DSW gebruikt verschillende cookies

Door alle cookies te accepteren kunt u de website makkelijker gebruiken, vindt u sneller wat u zoekt en ziet u meer relevante informatie. Daarnaast kunnen wij problemen makkelijker signaleren. U kunt uw cookie instellingen altijd later aanpassen via ons cookiebeleid.

Zelf cookies instellen

Aanvraag wijkverpleging

Over het aanvragen van een persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet.

Stappenplan: wat moet u doen om een Zvw-pgb aan te vragen?

 • Wij adviseren u om eerst het Reglement Zvw-pgb goed te lezen.
 • Download het pgb-aanvraagformulier deel 1 en het pgb-aanvraagformulier deel 2.  Wij kunnen u het formulier ook toesturen. Om het formulier op te vragen, kunt u ons bellen op telefoonnummer (010) 2 422 610.
 • Neem contact op met een (kinder)verpleegkundige van een thuisorganisatie voor een verwijzing. In onze zorgzoeker kunt u zien welke thuiszorgorganisaties door ons gecontracteerd zijn.
 • De (kinder)verpleegkundige vult samen met u het Zvw-pgb aanvraagformulier in.
 • Deel I van het aanvraagformulier (verpleegkundig deel) bestaat uit de door de (kinder)verpleegkundige vastgestelde indicatie en te beantwoorden vragen zodat wij kunnen bepalen of uw zorgvraag aansluit bij de hierboven genoemde voorwaarden. Het gaat hier om de aard, omvang en duur van de beoogde zorg.
 • In deel II van het aanvraagformulier (verzekerden deel) geeft u op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging aan van welke zorgaanbieders) u gebruik wilt gaan maken. Ook geeft u in dit deel aan bij welke zorgaanbieder(s) u zorg in natura wenst af te nemen en welke zorgaanbieder(s) u zelf op basis van het Zvw-pgb wenst te contracteren.
 • Completeer het formulier met eventuele bijlagen.
 • Onderteken het formulier en stuur dit samen met de eventuele bijlagen naar Postbus 173 3100 AD Schiedam.

Zorg in natura naast Zvw-pgb

 1. Ook kunt u naast uw Zvw-pgb ook gebruik maken van Zorg in natura (ZIN). Dit dient u aan te geven op het aanvraagformulier.
 2. U kunt voor uw indicatie alleen terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder.
 3. In uw budgetplan geeft u bij de zorgverleners aan of u deze zorg zelf inkoopt bij deze zorgverleners of dat deze zorgverlener dat voor u regelt (ZIN).
 4. De zorgverleners die dat voor u regelen declareren deze zorg in principe rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
 5. Uw Zvw-pgb budget wordt bepaald op basis van de zorgverleners waarmee u zelf de overeenkomst tot het leveren van zorg aangaat.
 6. Indien er wijzigingen optreden in de inzet van uw zorgverleners tussen Zvw-pgb en ZIN, dan dient u dit aan ons door te geven door een nieuw Zvw-pgb aan te vragen.

Wat doen wij met uw aanvraag?

 • Wij beoordelen uw aanvraag en gaan persoonlijk met u in gesprek, dit noemen wij een "bewuste-keuzegesprek". Tijdens dit gesprek bespreken wij de manier waarop u het Zvw-pgb wilt inzetten. Ook gaan wij na of u voldoet aan de zorgbehoefte-eisen. Alle vragen die u heeft over het Zvw-pgb kunt u tijdens dit gesprek stellen.
 • Keuren wij uw aanvraag goed, dan ontvangt u een toestemmingsverklaring. Hierin staat welke uren en budget u krijgt om zorg mee in te kunnen kopen en tot wanneer uw indicatie geldig is. Op uw verzoek kunnen wij het Zvw-pgb ook op een latere datum laten ingaan.
 • Wij verlengen het budget elk (kalender)jaar totdat de looptijd van de indicatie is verstreken.

Wat moet u doen nadat u een Zvw-pgb hebt gekregen?

U bent zelf verantwoordelijk voor de besteding van het budget. Houd u daarom aan de volgende regels.

 • Sluit zelf een zorgovereenkomst af met uw zorgverlener. Kies de juiste zorgovereenkomst op de website van de SVB.
 • Bewaar de zorgovereenkomsten goed. U hoeft ze niet op te sturen naar ons, maar wij kunnen ze wel opvragen in het kader van een controle.
 • Controleer de nota’s van uw zorgverleners goed.
 • Geef het budget alleen uit aan de zorg die vermeld staat in uw budgetplan.
 • Houd een goede administratie bij.

Voorwaarden wijkverpleging

Als u een indicatie voor verpleging en verzorging heeft is het mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een Zvw-pgb.

Tarieven en declaraties

Informatie over het declareren van verpleging en verzorging en de Zvw-pgb tarieven.

 
Naar boven